Akcje profilaktyczne

Bezpieczna droga do szkoły

Data publikacji 09.05.2017

Rozpoczęcie nowego roku szkolnego wiąże się ze wzrostem natężenia ruchu pieszych i pojazdów w rejonach szkół. Dlatego też policjanci przeprowadzą działania prewencyjno-kontrolne pod nazwą ,,Bezpieczna Droga do Szkoły”.

Główny cel tych działań to:

- zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w drodze do szkoły i podczas powrotu ze szkoły do domu,

- ograniczenie liczby zdarzeń drogowych z udziałem najmłodszych uczestników ruchu drogowego, między innymi poprzez

  • ujawnianie wykroczeń popełnianych przez kierujących wobec pieszych
  • ujawnianie wykroczeń popełnianych przez pieszych
  • edukację dzieci i młodzieży z zakresu znajomości przepisów ruchu drogowego dotyczących m.in. pieszych oraz przedstawienie niebezpieczeństw wynikających z ich nieprzestrzegania
  • edukację dzieci i młodzieży pod kątem występujących innych zagrożeń oraz sposobu ich unikania.

 

W trakcie trwania tych działań policjanci zwracają szczególną uwagę na:

- wszelkiego rodzaju naruszenia w ruchu drogowym, a w szczególności na: przekraczanie dozwolonej prędkości jazdy w okolicach szkół, nie używanie w czasie jazdy przez kierujących i pasażerów pasów bezpieczeństwa oraz przewożenie dzieci bez fotelików ochronnych.

- ujawnianie wykroczeń popełnianych przez kierujących wobec pieszych, w szczególności polegające na: wyprzedzaniu na przejściach dla pieszych lub bezpośrednio przed nim, omijaniu pojazdu, który zatrzymał się przed przejściem dla pieszych w celu udzielenia im pierwszeństwa.

Reagują na wykroczenia popełniane przez pieszych, w szczególności: nagłe wejście na jezdnię bezpośrednio przed jadącym pojazdem, przechodzenie przez jezdnię w miejscu niedozwolonym, poruszanie się niewłaściwą stroną drogi, przechodzenie przez jezdnię przy zapalonym czerwonym świetle, wchodzenie na jezdnię zza autobusu lub innej przeszkody.

Kontrolują stan techniczny oraz niezbędne wyposażenie autobusów szkolnych (tzw. gimbusów) oraz innych autobusów wykorzystywanych do przewozu zorganizowanych grup dzieci i młodzieży do lat 18; kierujący będą poddawani szczegółowej kontroli pod kątem posiadanych uprawnień, stanu trzeźwości.

Policjanci podczas działań ujawniają  i eliminują z ruchu nietrzeźwych użytkowników dróg, zwracają szczególną uwagę i podejmują interwencje w przypadku wystąpienia zagrożeń ze strony osób przebywających w pobliżu szkół (dealerzy narkotyków, pedofile, itp.). Zwracają uwagę na sposób wykonywania obowiązków przez osoby nadzorujące bezpieczne przechodzenie dzieci przez jezdnię.

Na bieżąco monitorowany jest stan oznakowania w rejonach przejść dla pieszych wyznaczonych przy szkołach.

 

 

Powrót na górę strony