Aktualności

"Kręci mnie bezpieczeństwo...przez cały rok szkolny" - spotkanie z uczniami w Szkole Podstawowej w Kuczborku, Kliczewie, Siemiąkowie, Łaszewie oraz Bieżuniu.

Data publikacji 25.09.2017

Żuromińscy policjanci aktywnie zaangażowali się w działania „Kręci mnie bezpieczeństwo … przez cały rok szkolny”. W miesiącu wrześniu spotykają się z najmłodszymi uczniami, by rozmawiać z nimi na temat zasad bezpieczeństwa na drodze. W minionym tygodniu odwiedzili uczniów z Szkoły Podstawowej w Kuczborku, Kliczewie, Siemiąkowie, Łaszewie oraz Bieżuniu.

Dzielnicowi  oraz policjanci z ruchu drogowego KPP w Żurominie  przeprowadzili spotkania profilaktyczne z dziećmi w Szkołach  Podstawowych w Kuczborku, Kliczewie, Siemiąkowie, Łaszewie oraz Bieżuniu  w ramach kampanii „Kręci mnie bezpieczeństwo ... przez cały rok szkolny”, która organizowana jest pod patronatem Pana Mariusza Błaszczaka - Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Głównym tematem rozmów z dziećmi było ich bezpieczeństwo w trakcie roku szkolnego, zwłaszcza w trakcie drogi do i ze szkoły.

Funkcjonariusze na początku spotkania omawiali z uczniami jak bezpiecznie przechodzić przez jezdnię, jak poruszać się po ulicy, żeby nie doszło do sytuacji niebezpiecznych i o zasadach obowiązujących oraz dlaczego tak ważne dla bezpieczeństwa pieszych są elementy odblaskowe  w ruchu drogowym. Druga część zajęć, tzw. praktyczna odbyła się na prawdziwym przejściu dla pieszych – to tu dzieci sprawdziły swoją wiedzę i umiejętności pod okiem policjantów.
Spotkania policjantów z dziećmi w roku szkolnym mają charakter prewencyjny i przyczyniają się do poprawy poziomu wiedzy młodych ludzi na temat zagrożeń, z którymi czasem, nawet nieświadomie mogą się spotkać.

W prowadzeniu zajęć policjantom pomaga sympatyczna mrówka, która rozdaje pierwszakom kamizelki odblaskowe, książeczki edukacyjne i słodycze. 

 

st. sierż. Monika Ejnik 

Powrót na górę strony