Aktualności

PODZIĘKOWANIA ZA WSPÓŁPRACĘ

Data publikacji 02.10.2017

W dniu 14 września 2017 roku w godzinach 14.00-17.00 na obiekcie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Słowackiego 21 w Ząbkach odbyła się II Konferencja Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej, która poświęcona była ocenie stanu bezpieczeństwa w sezonie piłkarskim 2016/2017. Organizatorem przedsięwzięcia był Mazowiecki Związek Piłki Nożnej.

W konferencji udział wzięli m.in. przedstawiciele władz samorządowych, Wojewody Mazowieckiego, Polskiego Związku Piłki Nożnej, Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu, Komendy Stołecznej Policji, Komendy Powiatowej Policji w Żurominie, Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim, Straży Ochrony Kolei, Klubów piłkarskich z terenu województwa mazowieckiego.

W trakcie konferencji podsumowano stopień realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa na stadionach w trakcie rozgrywek piłkarskich w sezonie 2016/2017 oraz przedstawiono kierunki działania poszczególnych podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w trakcie trwającego już sezonu piłkarskiego2017/2018.

Z ramienia Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu w konferencji udział wzięli mł. insp. Tomasz Maluszczak Naczelnik Sztabu Policji KWP zs. w Radomiu oraz podkom. Tomasz Ornat Ekspert Zespołu Operacyjnego Sztabu Policji KWP
zs. w Radomiu, z ramienia Komendy Powiatowej w Żurominie Komendant Powiatowy w Żurominie insp. Witold Lemański.

Ze strony Władz Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej skierowanie zostały na ręce Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu insp. Tomasza Michułki podziękowania za wzorową współpracę z Mazowieckim Związkiem Piłki Nożnej przy organizacji meczów piłki nożnej w sezonie 2016/17.

Okolicznościowy ryngraf w imieniu Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu odebrał mł. insp. Tomasz Maluszczak Naczelnik Sztabu Policji KWP zs. w Radomiu. Ponadto podziękowania za wzorową współpracę pomiędzy Komendą Powiatową Policji w Żurominie i MZPN złożone zostały również na ręce Komendanta Powiatowego Policji w Żurominie insp. Witolda Lemańskiego.

 Źródło: Sztab Policji KWP zs w Radomiu

 

Powrót na górę strony