Aktualności

Nadszedł czas, aby zrozumieć, że przyroda bez człowieka będzie istniała, ale człowiek bez przyrody nie...

Data publikacji 29.11.2021

Polska gwarantuje zwierzętom ochronę, poszanowanie i opiekę wynikającą bezpośrednio z przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o ochronie zwierząt. Ponadto organy administracji publicznej podejmują działania na rzecz ochrony zwierząt, współdziałając w tym zakresie z odpowiednimi instytucjami i organizacjami krajowymi i międzynarodowymi. Ochrona przyrody, polega na zachowaniu, zrównoważonym użytkowaniu oraz odnawianiu zasobów, tworów i składników przyrody. Z myślą o tym, powstała Zielona Strefa,

Jeżeli posiadasz informacje o:

• nieuzasadnionym, niehumanitarnym zabijaniu zwierząt, znęcaniu się nad nimi poprzez m.in. torturowanie lub przetrzymywanie ich w niewłaściwych warunkach bytowania,

• oferowaniu do sprzedaży lub kupna zwierząt i roślin zagrożonych wyginięciem,

• przestępstwach bądź wykroczeniach przeciwko środowisku,

skontaktuj się z Policją poprzez:

✔   wysłanie maila na skrzynkę Zielona Strefa: zielonastrefa.kppzuromin@ra.policja.gov.pl

✔   wysłanie zgłoszenia poprzez Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa wybierając odpowiednie zdarzenie z katalogu:

- znęcanie się nad zwierzętami

- kłusownictwo

- zdarzenie drogowe z udziałem zwierząt leśnych

- dzikie wysypiska śmieci

- niszczenie zieleni

- nielegalna wycinka drzew

- poruszanie się po terenach leśnych quadami

A w przypadkach gdy jesteś świadkiem popełniania przestępstwa na gorącym uczynku, kiedy występuje zagrożenie życia zwierząt, wybierz numer alarmowy 112.

Nie bądź obojętny - zareaguj!

Każda informacja, która może uchronić zwierzęta przed cierpieniem, zapobiec popełnieniu przestępstwa przy ich wykorzystaniu oraz doprowadzić do ukarania osób, które popełniły przestępstwo lub wykroczenie, jest dla Policji bardzo cenna.

W Polsce obowiązują zasady wprowadzone Konwencją o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem, zwaną także Konwencją Waszyngtońską lub w skrócie CITES. Celem Konwencji jest ochrona dziko występujących populacji zwierząt i roślin gatunków zagrożonych wyginięciem poprzez kontrolę i ograniczanie międzynarodowego handlu tymi zwierzętami i roślinami, rozpoznawalnymi ich częściami i produktami pochodnymi. Więcej informacji można znaleźć na stronach internetowych Ministerstwa Klimatu i Środowiska pod adresem

Pamiętajmy, że pomaganie zwierzętom jest bezcenne i daje świadectwo naszemu człowieczeństwu...

Powrót na górę strony