Aktualności

ŚWIĘTO POLICJI W ŻUROMIŃSKIEJ KOMENDZIE POLICJI

Data publikacji 23.07.2022

W piątek 22 lipca br. w Żurominie odbyły się powiatowe obchody Święta Policji. Podczas uroczystej zbiórki, która odbyła w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Żurominie, policjanci żuromińskiej komendy Policji otrzymali awanse na wyższe stopnie służbowe i wyróżnienia. Uroczystość obchodów 103. rocznicy powołania Policji Państwowej zaszczycili swoją obecnością przedstawiciele władz parlamntarnych, lokalnych oraz służb mundurowych.

W obchodach policyjnego święta uczestniczyli przedstawiciele władz parlamentarnych, władz województwa mazowieckiego i samorządów z powiatu żuromińskiego. Wśród nich byli m.in. Senator Rzeczypospolitej Polskiej Pan Jan Maria Jackowski, Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego Pan Konrad Wojnarowski, Burmistrz Miasta i Gminy Żuromin Pani Aneta Goliat, Wicestarosta Żuromiński Pan Ireneusz Rejmus oraz Burmistrzowie i Wójtowie z powiatu żuromińskiego. Nie zabrakło również komendantów oraz przedstawicieli służb mundurowych – m.in. Państwowej Straży Pożarnej, Straży Miejskiej, Straży Leśnej oraz zaproszonych gości.

Święto Policji obchodzone jest 24 lipca. Ten dzień wiąże się z dniem uchwalenia pierwszej ustawy o Policji. U zarania niepodległości, już na początku 1919 roku, zrodziła się myśl pilnego stworzenia jednolitej i ogólnopaństwowej służby Policji. Projekt ustawy przedstawiono Sejmowi w maju 1919 roku, a ustawę uchwalono 24 lipca 1919 roku, czyli 103 lata temu. Po krótkim wstępie,Komendant Powiatowy Policji w Żurominie mł. insp. Zbigniew Czachorowski odebrał meldunek od dowódcy uroczystości kom. Dawida Komorowskiego o rozpoczęciu uroczystej zbiórki z okazji Święta Policji. Następnie Komendant przywitał gości, a w swoim przemówieniu podkreślił profesjonalizm i zaangażowanie w służbę żuromińskich policjantów, wskazując na konieczność postępowania przez podległych mu funkcjonariuszy zgodnie z prawem, zasadami etyki zawodowej i poszanowania drugiego człowieka.

Zgodnie z Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - pracownik służby cywilny i funkcjonariusz Komendy Powiatowej Policji w Żurominie zostali odznaczeni Medalem złotym za długoletnią służbę.

Najważniejszą częścią uroczystości było wręczenie awansów i odznaczeń. Akty mianowania na wyższe stopnie służbowe z rąk Komendanta Powiatowego Policji w Żurominie odebrało 39 funkcjonariuszy. W powiecie żuromińskim awans w stopniu otrzymało - 3 funkcjonariuszy w korpusie oficerów młodszych, 21 funkcjonariuszy w korpusie aspirantów, 13 w korpusie podoficerów i 2 w korpusie szeregowych. W korpusie oficerów młodszych na stopień komisarza mianowany został przedterminowo I z-ca Komendanta Powiatowego Policji w Żurominie kom. Tomasz Wnuk.

Słowa uznania na ręce Komendanta Powiatowego Policji w Żurominie mł. insp. Zbigniewa Czachorowskiego napłynęły od:

Wojewody Mazowieckiego Pana Konstantego Radziwiłł;

Poseł na Sejm RP Pani Anny Ewy Cicholskiej;

Dowódcy 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej w Ciechanowie płk. Mieczysława Gurgielewicza;

Szefa Wojskowego Centrum Rekrutacji w Ciechanowie ppłk. mg. Inż. Grzegorza Marcińczaka.

Przedstawicie Władz Samorządowych wyróżnili upominkami policjantów Komendy powiatowej Policji w Żurominie za wkład w poprawę bezpieczeństwa na ternie powiatu żuromińskiego.

Burmistrz Gminy i Miasta Bieżuń ufundował dla żuromińskiej komendy Policji Godło Polski, które podczas piątkowych obchodów Święta Policji zostało przekazane na ręce Komendanta Powiatowego policji w Żurominie mł. insp. Zbigniewa Czachorowskiego. To nie jedyny prezent od Władz Samorządu jaki otrzymała Komenda Powiatowa Policji w Żurominie. Wójt Gminy Kuczbork oraz Wójt Gminy Lutocin ufundowali zestaw flag, w tym flagę Polski, flagę Komendy Powiatowej Policji w Żurominie i flagę powiatu żuromińskiego.

Komendant złożył również życzenia wszelkiej pomyślności dla Rodzin Policyjnych. Podkreślając również, że dzisiaj być policjantem to powód do dumy, to zaszczyt nosić mundur.

mł. asp. Tomasz Łopiński

Powrót na górę strony