Struktura organizacyjna - Struktura organizacyjna jednostki - KPP w Żurominie

Struktura organizacyjna jednostki

Data publikacji 25.02.2021

Komendant Powiatowy Policji w Żuromine

mł. insp. Zbigniew Czachorowski

tel. 47 703 52 10
fax. 47 703 52 28

 

Zespół Kadr i Szkolenia
Joanna Grzelak
tel. 47 703 52 12

 

Zespół Wspomagający:

Finanse i Zaopatrzenie
Anna Grzywacz

tel. 47 703 52 29

 

Transport i Łączność

Jarosław Majcherek

tel. 47 703 52 14


Zespół Ochrony Informacji Niejawnych

tel. 47 703 52 24

 

Posterunek Policji w Bieżuniu

st. asp. Mariusz Klosowski – kierownik

tel. 47 703 52 90

 

Posterunek Policji w Lubowidzu

asp. szt. Zbigniew Romanowski – kierownik

tel. 47 703 52 80

 

PION KRYMINALNY

I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Żurominie

mł. insp. Robert Stawiski

tel. 47 703 52 20

 

Wydział Kryminaln

st. asp. Grzegorz Bienias - p.o. naczelnika

tel. 47 703 52 01

 

Referat Dochodzeniowo- Śledczy

asp. Piotr Łepkowski –  kierownik Referatu Dochodzeniowo Śledczego

tel. 47 703 52 06

 

PION PREWENCYJNY

Komendant Powiatowy Policji w Żurominie

mł. insp. Zbigniew Czachorowski

tel. 47 703 52 10


Wydział Prewencji

podkom. Tomasz Wnuk - Naczelnik Wydziału Prewencji

tel. 47 703 52 21

podkom. Michał Sznyter - z-ca Naczelnika Wydziału Prewencji

tel. 47 703 52 21

 

Wydział Ruchu Drogowego

asp. szt. Jan Składanowski -  naczelnik Wydziału Ruchu Drogwego

tel. 47 703 52 41


 

 

 

Powrót na górę strony