Kierownictwo Wydziału Prewencji - Prewencja - KPP w Żurominie

Data publikacji 21.07.2020
 
 
 
Naczelnik Wydziału Prewencji
 
podkom. Tomasz Wnuk
 
tel. 47 703 52 21

 

Z-ca Naczelnika Wydziału Prewencji

podkom. Michał Sznyter

  tel. 47 703 52 21

Powrót na górę strony