asp. szt. Krzysztof Sawicki - Posterunek Policji w Lubowidzu - KPP w Żurominie

Posterunek Policji w Lubowidzu

asp. szt. Krzysztof Sawicki

Data publikacji 11.01.2021

 

Rejon nr 8 – asp. szt. Krzysztof Sawicki

 tel. służbowy 47 703 52 82, kom. 519-035-378

e-mail: dzielnicowy.lubowidz8@ra.policja.gov.pl

 

 

Obejmuje miejscowości: Lubowidz, Osówka, Bądzyn, Żelaźnia, Biały Dwór, Łazy, Wylazłowo, Straszewy, Wronka, Przerodki, Ruda, Kozilas, Mały Las, Lisiny, Toruniak, Galumin

PLAN DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO DLA REJONU SŁUŻBOWEGO NR VIII PP LUBOWIDZ

REALIZOWANY W OKRESIE OD 01.01.2021 r DO 30.06.2021 r:

 

Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym:

W rejonie nr VIII nie występują zagrożenia wymagające podjęcia długoterminowych czynności, oddziaływania długookresowego, wykraczającego poza zakres rutynowych czynności. Głównym problem występującycm w różnych okresach i zmiennym nasileniem na podstawie dokoanej analizy KMZB jak i informacji uzyskanycj od mieszkańców przekazywanych na spotkaniach środowiskowych jestprzekraczanie dozwolonej predkości w miejscowości Lubowidz, przez osoby przejedżające przez tą miejscowość. Najczęścicij do przekraczania dozwolonej predkości dochodzi w okresie od piątku do niedzieli. Również spożywanie alkoholu  w rejonie sklepoów w miejscowości Bądzyn i Osówka.

 

Zakładany cel do osiągnięcia:

Głównym celem jest spowodowanie przestrzegania przez kierowców ograniczeń prędkości w miejscowości Lubowidz.

Ograniczenie spożywania alkoholu w rejonie sklepów na terenie miejscowosci Bądzyn i Osówka.

 

Proponowane działanie wraz z terminami realizacji poszczególnych eapów/zadań.

1. Prowadzenie częstszych kontroli oraz obserwacji w rejonie sklepów w miejscowości Bądzyn i Osówka oraz rozmowy z właścicielami i sprzedawcami np. przestrzeganie Ustawy o wychowaniu w trzeźwości.

2. Patrole WRD KPP Żuromin w piątki i niedzielę w godzianch popłudniowych na terenie miejscowości Lubowidz.

Powrót na górę strony