mł. asp. Rafał Rynkowski - Posterunek Policji w Lubowidzu - KPP w Żurominie

Posterunek Policji w Lubowidzu

mł. asp. Rafał Rynkowski

Data publikacji 11.01.2021

Rejon nr 7 –  mł. asp. Rafał  Rynkowski

 tel. służbowy 47 703 52 82, kom. 519-035-379

e-mail: dzielnicowy.lubowidz7@ra.policja.gov.pl

 

Obejmuje miejscowości: Zieluń, Konopaty Stare, Konopaty Nowe, Pątki, Dziwy, Sinogóra, Cieszki, Rynowo, Syberia, Płociczno, Mleczówka, Huta, Goliaty, Purzyce, Jasiony, Obórki, Suchy Grunt, Zatorowizna, Kaleje, Kipichy, Żarnówka, Wapniska, Zdrojki,

 

PLAN DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO DLA REJONU SŁUŻBOWEGO NR VII PP LUBOWIDZ

REALIZOWANY W OKRESIE OD 01.01.2021 r DO 30.06.2021 r

 

Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym:

W rejonie ne 7 nie występują zagrożenia wymagające podjęcia długoterminowych czynności, oddziaływania długookresowego wykraczającego poza zakres rutynowych czynności. Głównym problemem występującym w różnych okresach i zmiennym nasileniem, na podstawie dokonanej analizy Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa jak i informacji uzyskanych od mieszkańców przekazanych na spotkaniach środowiskowych - jest spożywanie alkoholu w rejonie sklepu spożywczego w miejscowości Zieluń ulica 1-go Maja 5.

 

Zakładany cel do osiągnięcia:

Ograniczenia spożywania alkoholu w rejonie parku na terenie w miejscowości Zieluń.

 

Proponowane działanie wraz z terminami realizacji poszczegónych etapów/zadań.

Prowadzenie czętszych  kontroli oraz obserwacji w rejonie sklepu w miejscowości Zieluń oraz rozmowy z właścicielami i sprzedawcami nt. przestrzegania Ustawy o wychowaniu w trzeźwości.

 

Powrót na górę strony