Kierownictwo

Wydział Kryminalny

Wydział  Kryminalny 

tel.  47 702 72 60


Naczelnik Wydziału Kryminalnego podinsp.. Przemysław Szaruga


 p.o Zastępcy Naczelnika Wydziału Kryminalnego podkom. Piotr Liberacki

Powrót na górę strony