Kierownictwo

Kierownictwo

Wydział Prewencji

 Naczelnik Wydziału Prewencji

nadkom. Damian Pawełek    

tel.  47 702 72 42

 


   Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji

podkom. Łukasz Słowicki

tel. 47 702 72 34

 

Powrót na górę strony