Ruch Drogowy

Wydział Ruchu Drogowego

Wydział Ruchu Drogowego
KPP w Zwoleniu
Pl. Kochanowskiego 10
26-700 Zwoleń
asp. szt. Waldemar Kucharczyk -  Naczelnik Wydziału - tel. 47 7027207
adres e-mail przeznaczony do korespondencji w sprawie realizacji założeń programu "B&N" - waldemar.kucharczyk@ra.policja.gov.pl
mgr Anna Kuba - inspektor - tel. 47 702-72-09

Powrót na górę strony