Dyskusje na temat bezpieczeństwa - Aktualności - KPP w Żyrardowie

Aktualności

Dyskusje na temat bezpieczeństwa

Data publikacji 13.05.2019

10 maja w Centrum Kultury w Żyrardowie po raz kolejny zorganizowana została powiatowa debata społeczna podczas, której m.in. omówiono tematykę narkotyków, dopalaczy oraz bezpieczeństwa seniorów.

Po krótkim przywitaniu zebranych gości przez gospodarza spotkania czyli Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Żyrardowie, Pani podinsp. Edyty Marczewskiej, głos zabrał Starosta Powiatu Żyrardowskiego- Pani Beata Sznajder. Policjantka Zespołu ds. Profilaktyki Społecznej i Nieletnich – st.post. Monika Helińska przybliżyła cel i tematykę spotkani. Kolejnym punktem była prezentacja, którą omówiła Pani podinsp. Edyta Marczewska- I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Żyrardowie. Prezentacja przedstawia pracę policjantów Wydziału Kryminalnego jak i Wydziału Prewencji w minionym roku. Następnie zostały omówione działania profilaktyczne na terenie powiatu, przedstawione zostały akcje jakie prowadzą żyrardowscy policjanci głównie po to by zapobiegać i dbać o bezpieczeństwo mieszkańców. Na finał przedstawiony został spot edukacyjny który powstał we współpracy ze Stowarzyszeniem ŻYRARDOWIANKA oraz TVŻ telewizja żyrardowska dotyczący oszustw finansowych.

Podczas debaty zgłoszono 2 wnioski, realizacji których podjęła się Komenda Powiatowa Policji w Żyrardowie.

 

Wniosek I- ponowne skierowanie pisma do PKP z wnioskiem o monitoring wizyjny na stacjach Jesionka i Sucha Żyrardowska pod kątem wyeliminowania niszczenia mienia w rejonach dworców PKP.

 

Wniosek II – sprawdzenie oznakowania na terenie Eko-Parku przy ul. Skrowaczewskiego w Żyrardowie w kwestii egzekwowania zakazu jazdy na rowerze

 

 

st.post. Monika Helińska

Powrót na górę strony
-->