Aktualności

Powiatowa Debata Społeczna on-line

Data publikacji 31.03.2021

Wczoraj odbyła się pierwsza powiatowa debata społeczna on-line „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – nie daj się oszukać!”. W spotkaniu udział wzięli: p.o. Komendanta Powiatowego Policji w Żyrardowie mł. insp. Edyta Marczewska, przedstawiciele lokalnego samorządu na czele ze Starostą Krzysztofem Dziwiszem, Prezydentem Miasta Żyrardów Lucjanem Krzysztofem Chrzanowskim, samorządowcy gmin z powiatu żyrardowskiego oraz mieszkańcy. W trakcie spotkania omówiono m.in. działania profilaktyczne realizowane na terenie powiatu, KMZB oraz metody oszustw jakie najczęściej są stosowane wobec seniorów.

Debata odbyła się pod hasłem "Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – nie daj się oszukać". W związku z obowiązującymi obostrzeniami debata w tym roku zmieniła swoją formę. Została przeprowadzona on-line przy pomocy technologii oraz uprzejmości lokalnej telewizji. Na spotkanie zaproszono przedstawicieli lokalnego samorządu w osobach starosty, prezydenta, burmistrza, wójtów, kierowników instytucji na co dzień współpracujących z żyrardowską Policją, mieszkańców powiatu oraz lokalne media. Debata powiatowa jest idealną okazją do rozmowy na temat problemów związanych z bezpieczeństwem występujących w najbliższym otoczeniu. Tym razem mieszkańcy mogli zgłaszać swoje problemy już od 29 marca 2021 roku poprzez komentarze na naszym funpage’u Policja Żyrardów oraz TVŻ-Telewizja Żyrardowska. Możliwość ta została wydłużona dla wszystkich mieszkańców, którzy z różnych przyczyn nie mogli uczestniczyć we wczorajszej debacie.

Debatę rozpoczęła p.o. Komendanta Powiatowego Policji w Żyrardowie mł. insp. Edyta Marczewska, która omówiła m.in 7 kategorii przestępstw najbardziej uciążliwych społecznie, stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zagadnienia związane z oszustwami metodą na wnuczka, policjanta, żołnierza oraz omówiła aplikację "Moja Komenda" umożliwiającą ustalenie danych kontaktowych do dzielnicowego z konkretnego rejonu. Została również omówiona Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, która jest doskonałym narzędziem wymiany informacji między mieszkańcami a Policją.

Po omówieniu prezentacji Starosta Powiatu Żyrardowskiego Krzysztof Dziwisz podkreślił jak ważne jest aby instytucje wspólnie podejmowały działania na rzecz bezpieczeństwa seniorów jak i edukowanie mieszkańców na temat nowych metod oszustów. Następnie Prezydent Miasta Żyrardowa Lucjan Krzysztof Chrzanowski podziękował policjantom za dotychczasową współpracę z lokalnym samorządem na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców oraz zwrócił uwagę, że szczególnie w okresie przedświątecznym należy przypominać, apelować i uświadamiać społeczeństwo o możliwych zagrożeniach.

W kolejnej części spotkania odczytano wnioski i spostrzeżenia mieszkańców na temat zagrożeń jakie występują na terenie powiatu m.in.:

- przekraczanie prędkości na ul. Piastowskiej w Żyrardowie,

- spożywanie alkoholu przy sklepie na ul. Środkowej w Żyrardowie,

- akty wandalizmu w okolicach parków.

Przypominamy, że do 1 kwietnia br. można zgłaszać propozycje tematów kolejnych debat oraz problemy i zagrożenia dotyczące bezpieczeństwa. Należy zrobić to za pośrednictwem profilu na facebooku - Policja Żyrardów. Zapis video wczorajszej debaty został zapisany i udostępniony na naszych stronach internetowych.

https://www.facebook.com/TelewizjaZyrardowska/videos/725334331485047/UzpfSTEwMjEwMzcxNzE0MzgyMDY6MTc3OTM2MDE0ODkzOTIzNA/

Pamiętajmy, że bezpieczeństwo to nasza wspólna sprawa.

Autor: sierż. Monika Michalczyk

Powrót na górę strony