Aktualności

Szkolenie funkcjonariuszy w trosce o dobro dzieci dotkniętych przemocą w rodzinie

Data publikacji 25.10.2022

Dzisiaj w Komendzie Powiatowej Policji w Żyrardowie odbyło się szkolenie funkcjonariuszy Policji na temat „Programu mającego na celu zniwelowanie stresu osób małoletnich dotkniętych problemem przemocy w rodzinie” na terenie garnizonu mazowieckiego.

Działanie jest realizowane w związku z podpisanym porozumieniem pomiędzy Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej, a Komendą Wojewódzką Policji zs. w Radomiu, a głównym narzędziem i zadaniem będzie przekazanie dzieciom w rodzinach dotkniętych problemem przemocy domowej maskotek z zamieszczonym numerem telefonu zaufania 116 111 w ramach wizyt sprawdzających dzielnicowego.

Podczas szkolenia funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Żyrardowie uzyskali wiedzę na temat charakterystyki zjawiska przemocy w rodzinie oraz założeń i sposobu realizacji programu. Wielokrotnie podkreślono znaczenie i wpływ wczesnej interwencji, będącej warunkiem koniecznym do zminimalizowania negatywnych konsekwencji doświadczania przez dzieci przemocy i zaniedbania ze strony rodziców, czy opiekunów. Funkcjonariusze Policji przeprowadzający interwencję w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie mają obowiązek m.in. udzielenia osobom pokrzywdzonym niezbędnej pomocy, podjęcie niezbędnych czynności zapewniających ochronę życia, zdrowia i mienia, ustalenia przebiegu zdarzeń i jego następstw. Ale jednocześnie istotnym zadaniem jest otoczenie wsparciem dzieci, które są często świadkami przemocy lub osobami doświadczającymi przemocy czy zaniedbywania ze strony członków rodziny.

Kolejnym omówionym zagadnieniem były zasady funkcjonowania telefonów zaufania dla dzieci i młodzieży Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę 116111 oraz telefonu zaufania dla rodziców i profesjonalistów 800 100 100, telefonu zaufania 800 12 12 12 Rzecznika Praw Dziecka oraz  800 119 119 Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. W spotkaniu podjęto także dyskusję na temat wyzwań funkcjonariuszy wynikających z nowych uprawnień Policji jakim jest wydanie „Nakazu natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazu zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia/złamanie nakazu/złamanie zakazu”.

Na zakończenie odbył się pokaz filmu „MIŚ Ufniś” na temat programu, który Urząd Marszałkowski w Warszawie i Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej zrealizowali wspólnie z Komendą Wojewódzką Policji z siedzibą w Radomiu oraz funkcjonariuszami Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce.

Powrót na górę strony