Aktualności

Aresztowani za znęcanie

Data publikacji 10.07.2024

W miniony weekend dwóch mieszkańców Żyrardowa zostało tymczasowo aresztowanych na okres 3 miesięcy. Prowadzone przez policjantów postępowania wykazały, że zarówno 40 i 21 latek znęcali się psychicznie i fizycznie nad swoimi partnerkami. Ponadto 40 latek za swój czyn odpowie w warunkach recydywy.

W pierwszym przypadku, 25 czerwca 2024r. policjanci podejmowali interwencję wobec agresywnego partnera, który miał wszczynać awantury pod wpływem alkoholu. Mężczyzna miał także kierować wyzwiska w kierunku partnerki oraz stosować przemoc fizyczna. Interweniujący policjanci, po rozpoznaniu sytuacji podjęli decyzje o zatrzymaniu mężczyzny. Ponadto została wdrożona przez policjantów procedura niebieskiej karty oraz zastosowany został zakaz zbliżania oraz nakaz opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania. Zebrany w trakcie postepowania materiał dowody wykazał, że mężczyzna będąc pod wpływem alkoholu wywoływał awantury, podczas których ubliżał partnerce, groził uszkodzeniem ciała oraz pozbawieniem życia  a także stosował przemoc fizyczną. Mężczyzna usłyszał zarzuty i otrzymał dozór policji oraz zakaz zbliżania się do pokrzywdzonej wraz z nakazem opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z nią. 40-latek jednak nie stosował się do nałożonych na niego zakazów, dlatego sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na okres 3 miesięcy. Ustalono także, że zatrzymany był już wcześniej karany za podobne przestępstwo w związku z czym odpowie w warunkach recydywy

W innej sprawie, 28 czerwca 2024r. do Komendy Powiatowej Policji w Żyrardowie zgłosiła się kobieta, która złożyła zawiadomienie o znęcaniu się nad nią przez jej 21-letniego partnera poprzez stosowanie przemocy psychicznej i fizycznej. Policjanci przyjęli w tej sprawie zawiadomienie i wdrożyli procedurę niebieskiej karty. W toku postepowania ustalono, że mężczyzna od dłuższego czasu stosował wobec swojej partnerki przemoc psychiczną w postaci wyzwisk oraz fizyczna. 21-latek został zatrzymany przez żyrardowskich policjantów. Na podstawie zgromadzonych materiałów dowodowych Sąd Rejonowy w Żyrardowie zastosował wobec mężczyzny tymczasowy areszt.

Przypominamy, że zgodnie z kodeksem karnym

Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą nieporadną ze względu na jej wiek, stan psychiczny lub fizyczny, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Jeżeli czyn określony w § 1 lub 1a połączony jest ze stosowaniem szczególnego okrucieństwa, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1-2 jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 15.

Żyrardowscy policjanci w ramach codziennej służby realizują zadania w obszarze przemocy w rodzinie. Kontaktując się ze swoim dzielnicowym można skutecznie rozwiązać różne problemy związane z przemocą domową.

Apelujemy! Na przemoc trzeba reagować, nie można przejść koło niej obojętnie.

 

st.sierż. Patrycja Sochacka

Powrót na górę strony