Aktualności

Ćwiczenia EGIDA-17

W osiemdziesięciu dwóch jednostkach policji na terenie całego kraju odbyły się ćwiczenia pod kryptonimem EGIDA-17. To praktyczna weryfikacja tego, jak działa system powoływania rezerw, bowiem Policja obok wojska jest drugą co do wielkości formacją dysponującą takimi siłami. Całość koordynował Główny Sztab Policji KGP.

Ćwiczenia zrealizowane zostały zgodnie z zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów pani Beaty Szydło. Odbyły się na terenie osiemdziesięciu dwóch jednostek policji szczebla powiatowego (miejskiego/rejonowego). Na ćwiczenia stawiło się ponad 1550 osób, co stanowi 97 % wszystkich, którzy zostali powołani. To tzw. rezerwy osobowe. Rezerwiści posiadali nadane przydziały organizacyjno-mobilizacyjne do służby w jednostkach zmilitaryzowanych Policji.

Jest to kolejne powołanie, a Policja w zakresie liczby corocznych powołań osób (rezerw osobowych) do odbycia ćwiczeń jest drugą, po Siłach Zbrojnych RP, formacją w kraju.

Obserwatorami ćwiczeń, poza przedstawicielami Komendy Głównej Policji, byli przedstawiciele Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Departamentu Strategii i Planowania Obronnego MON, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz przedstawiciele terenowej administracji publicznej i wojskowej.

Głównymi założeniami ćwiczeń było praktyczne sprawdzenie przyjętych założeń i rozwiązań planistycznych związanych z powoływaniem osób (rezerw osobowych) do jednostek organizacyjnych Policji przewidzianych do militaryzacji, organizacji procesu szkolenia teoretycznego oraz płynności przepływu informacji pomiędzy komendami powiatowymi, miejskimi, rejonowymi a komendami wojewódzkimi i komendą stołeczną policji i dalej z Komendą Główną Policji. Źródłem finansowania ćwiczeń są środki Ministra Obrony Narodowej przydzielone Komendantowi Głównemu Policji w ramach Programu pozamilitarnych przygotowań obronnych działu administracji rządowej sprawy wewnętrzne w latach 2017 – 2026.

 

KGP/dm/mw/ar

  • Ćwiczenia EGIDA-17
  • Ćwiczenia EGIDA-17
  • Ćwiczenia EGIDA-17
  • Ćwiczenia EGIDA-17
  • Ćwiczenia EGIDA-17
  • Ćwiczenia EGIDA-17
Powrót na górę strony