Aktualności

Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – debaty dla mieszkańców Mazowsza

Data publikacji 20.09.2017

W dniu 19 września 2017 roku w Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu odbyła się wojewódzka debata inaugurująca V cykl debat powiatowych na terenie garnizonu mazowieckiego. Została ona zorganizowana przez Komendę Wojewódzką Policji zs. w Radomiu.

W spotkaniu udział wzięli Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Spiera, Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego MUW Karol Krawczyk, I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu insp. Marek Świszcz, Dyrektor Biura Prewencji KGP insp. Dariusz Minkiewicz i Prorektor WSH w Radomiu dr Andrzej Gołębiowski. Ponadto obecni byli również komendanci miejscy i powiatowi Policji, przedstawiciele władz samorządowych z terenu 28 powiatów garnizonu mazowieckiego, a także uczniowie ze szkół mundurowych w Radomiu, Szydłowcu i Białobrzegach, lokalne media oraz mieszkańcy Radomia.
 

Debata była poświęcona bezpieczeństwu na terenie Mazowsza. Jej głównym celem było:

  • poruszenie różnych aspektów bezpieczeństwa publicznego,

  • promowanie nowych inicjatyw w obszarze bezpieczeństwa na terenie Mazowsza,

  • podsumowanie najważniejszych działań profilaktycznych na terenie podległym KWP zs. w Radomiu

  • prezentacja Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz aplikacji „Moja Komenda”.

Debatę rozpoczął Wojewoda Mazowiecki, następnie I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu insp. Marek Świszcz zaprezentował stan bezpieczeństwa w odniesieniu do różnych dziedzin, omówił nowe inicjatywy (m.in. projekt „Akademia dzielnicowego – Razem dla lokalnego bezpieczeństwa”, kampanię informacyjno – edukacyjną „Narkotyki, dopalacze? Nie tędy droga”, „Program mający na celu zniwelowanie stresu osób małoletnich dotkniętych problemem przemocy
w rodzinie oraz przełamywanie barier w środowiskach związanych ze zjawiskiem (…).” oraz podsumował najważniejsze działania profilaktyczne na obszarze garnizonu mazowieckiego.
Dodatkowo przed aulą, na której odbywała się debata funkcjonariusze Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu prezentowali sposób działania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz opowiadali o realizowanych przedsięwzięciach, prezentując przy tym edukacyjną walizkę narkotykową oraz rozdając materiały profilaktyczno-edukacyjne. Wydział Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu przedstawił uczniom klas mundurowych kryteria, które obowiązują przy rekrutacji do Policji.
 

Podczas debaty najczęściej poruszano temat dotyczący dopalaczy zażywanych przez młodzież oraz profilaktyki z tym związanej przy zaangażowaniu Policji oraz podmiotów pozapolicyjnych. Przedstawiciele władz samorządowych wyrazili swoje zaniepokojenie brakiem świadomości ze strony młodzieży przy sięganiu i zażywaniu tych środków psychoaktywnych. Podkreślono również rolę debaty społecznej jako najlepszy sposób zacieśniania współpracy ze społeczeństwem oraz diagnozowania ich potrzeb i oczekiwań w zakresie poprawy lokalnego bezpieczeństwa.

 

 

Wydział Prewencji KWP zs. w Radomiu

Powrót na górę strony