Aktualności

Rozmawiali o bezpieczeństwie

Data publikacji 10.10.2017

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Pułtusku spotkali się z mieszkańcami gminy Gzy, aby wspólnie omówić temat bezpieczeństwa. Z przybyłymi rozmawiali m.in. Komendant Powiatowy Policji w Pułtusku mł. insp. Jarosław Olszewski, I Zastępca Komendanta - nadkom. Paweł Antośkiewicz, Wójt Gminy Gzy Barbara Polańska.

Debatę rozpoczął Komendant Powiatowy Policji w Pułtusku – mł. insp. Jarosław Olszewski, który przedstawił informacje z zakresu działań komendy. Omówił zagadnienia obejmujące tematykę dotyczącą stanu bezpieczeństwa mieszkańców gminy Gzy z uwzględnieniem 7 kategorii przestępstw, zapobiegania przemocy w rodzinie, poczucia bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania i w miejscu publicznym, jak również bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego oraz seniorów. Zaprezentowana została „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa”, program „Dzielnicowy bliżej nas”, oraz aplikacja „Moja Komenda”. Głos zabrali również mieszkańcy gminy, którzy zadawali pytania i przedstawiali spostrzeżenia i uwagi na temat szeroko pojętego bezpieczeństwa. Poruszano przede wszystkim tematykę bezpieczeństwa w ruchu drogowym, m.in. zwiększenie ilości patroli w rejonie dróg gminnych i powiatowych przebiegających w rejonie miejscowości Gzy, jak również kierowanie patroli Policji w rejon miejscowości Kozłówka, gdzie kierujący notorycznie przekraczają prędkość.

Z kolei wójt gminy Gzy mówiła o tym, jak ważne jest, by być bezpiecznym w miejscu zamieszkania oraz widocznym na drodze. Korzystając z okazji Pani Barbara Polańska podziękowała policjantom za zaangażowanie w bezpieczeństwo na terenie gminy, za działania profilaktyczne na dożynkach, w szkołach i zachęcała do kontynuowania współpracy na tym samym poziomie. W debacie udział wzięli: Komendant Powiatowy Policji w Pułtusku mł. insp. Jarosław Olszewski, I Zastępca Komendanta nadkom. Paweł Antośkiewicz, Naczelnik Wydziału Kryminalnego kom. Łukasz Jędrasik, Naczelnik Wydziału Prewencji kom. Marcin Czyżewski, Asystent Wydziału Ruchu Drogowego st. asp. Dariusz Bobowski, Rzecznik Prasowy Komendanta sierż. sztab. Milena Kopczyńska, Kierownik Posterunku Policji w Świerczach podkom. Krzysztof Goździewski, dzielnicowy gm. Gzy st. sierż. Łukasz Grudziński, Wójt Gminy Gzy Pani Barbara Polańska, dyrektorzy szkół z terenu gminy, radni, sołtysi oraz mieszkańcy gminy Gzy.

Komendant podkreślił, że do realizacji wielu zadań potrzebne jest współdziałanie różnych służb, instytucji, a także indywidualnych osób, które chociażby poprzez informację o nowym zagrożeniu mogą przyczynić się do jego likwidacji. Na takie sygnały pułtuscy Policjanci oczekują nie tylko w dniu debaty. Można je przekazywać w każdym terminie za pośrednictwem dzielnicowych, poprzez indywidualne rozmowy w komendzie, e-mailowo, czy telefonicznie – nawet anonimowo. Szef Pułtuskiej Policji podziękował za zaangażowanie w działania na rzecz bezpieczeństwa i życzył zarówno Władzom Gminy jak i sobie takiej współpracy jak dotychczas. Podczas spotkania jego uczestnicy wypełniali anonimowe ankiety, które będą pomocne przy analizie pracy Policji i określą oczekiwania mieszkańców w zakresie poprawy bezpieczeństwa. Na zakończenie debaty Wójt podziękowała zebranym za merytoryczną dyskusję. Stwierdziła, że Gmina ma dobry dialog ze stróżami prawa.

Komendant Policji podsumowując obrady powiedział, że debaty są potrzebne, rzadko bowiem społeczeństwo przekazuje Policji wprost swoje spostrzeżenia i oczekiwania. Żadne zgłoszenie nie pozostanie bez sprawdzenia z naszej strony - zapewnił Komendant Olszewski.

 

sierż. sztab. Milena Kopczyńska

Powrót na górę strony