Aktualności

Debata społeczna w Ciechanowie

We wtorek w auli PWSZ w Ciechanowie odbyła się debata społeczna pod hasłem „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie - możesz mieć na nie wpływ” dotycząca bezpieczeństwa mieszkańców miasta i powiatu ciechanowskiego.

Na spotkanie dotyczące bezpieczeństwa zaprosiliśmy wszystkich mieszkańców pow. ciechanowskiego, przedstawicieli władz samorządowych, przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości, służb i inspekcji oraz instytucji i szkół, seniorów oraz młodzież. Obecni byli również Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Pan Marek Jakubiak, Kierownik Delegatury Urzędu Wojewódzkiego w Ciechanowie Pan Krzysztof Bieńkowski, Starosta Ciechanowski Sławomir Morawski oraz Zastępca Prezydenta miasta Ciechanów Anna Żebrowska.

Debatę rozpoczął Komendant Powiatowy Policji w Ciechanowie – insp. Grzegorz Grabowski, przedstawił stan bezpieczeństwa na terenie powiatu ciechanowskiego z uwzględnieniem 7 kategorii przestępstw, zapobiegania przemocy w rodzinie, jak również bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego oraz seniorów, omówił strukturę naszej jednostki zaznaczając rolę dzielnicowego w funkcjonowaniu policji. Podczas debaty omówione zostało także narzędzie teleinformatyczne – Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, dzięki któremu każdy z nas może mieć wpływ na swoje bezpieczeństwo. Przypomnieliśmy krok po kroku jak korzystać oraz jakie możliwości posiada platforma wymiany informacji KMZB.

Następnie uczestnicy debaty mieli możliwość zgłoszenia własnych spostrzeżeń, uwag czy też wniosków dotyczących bezpieczeństwa. Poruszono problem m.in. osób bezdomnych, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz funkcjonowania KMZB. Po spotkaniu sformułowano konkretne wnioski, które będą realizowane przez funkcjonariuszy.

 

Autor: podkom. Jolanta Bym

Powrót na górę strony