Aktualności

Kameralne Lato zabierze mieszkańców Radomia w filmową podróż już po raz 15-ty

Data publikacji 08.06.2022

Tegoroczna jubileuszowa edycja to nie tylko bezpłatne projekcje najlepszych filmów krótkometrażowych, pokazy plenerowe czy spotkania z twórcami. W tym roku sekcja konkursowa festiwalu przybiera formułę międzynarodową i odbywać się będzie pod szyldem FREEDOM Film Festival. Będzie to wyjątkowa przestrzeń, w której można rozmawiać o wolności i promować jej idee. Parterem w obszarze profilaktyki społecznej festiwalu jest Komenda Wojewódzka Policji zs. w Radomiu.

Dzisiaj w Teatrze Powszechny im Jana Kochanowskiego w Radomiu odbyła się konferencja zapowiadająca festiwal. Celem festiwalu i warsztatów młodzieżowych organizowanych w jego ramach jest zarówno promocja młodego polskiego kina, jak i w takim samym stopniu kształtowanie dobrych wzorców społecznych, zachęcanie młodych ludzi do uczestnictwa w kulturze filmowej oraz realizowana wspólnie z Policją profilaktyka społeczna.

Mazowiecka Policja już kolejny raz angażując się w Kameralne Lato projektu ma świadomość jego dużej wagi. W trakcie trwania festiwalu funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu wspólnie ze specjalistami z dziedziny sztuki filmowej będą brali udział w międzynarodowych warsztatach „TOGETHER - ToGetThere” i będą udzielać wsparcia merytorycznego w trakcie realizacji produkcji filmowych. W tym roku gościć będzie w Radomiu młodzież nie tylko z Polski, ale również z Włoch, Francji i Ukrainy.

Jak powiedział w czasie dzisiejszej konferencji mł. insp. Piotr Janik, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu: cieszę się, że są wśród nas osoby spoza naszego kraju, szczególnie z Ukrainy. Działania profilaktyczne prowadzimy od lat i z wielkim zaangażowanie, patrząc na oczekiwania, jakie są przed nami stawiane. Przez dwa lata byliśmy wszyscy wyłączeni z normalnego funkcjonowania. Musieliśmy przejść na pracę zdalna i wtedy okazało się, że bezpieczeństwo w sferze wirtualnej ma ogromne znaczenie w wielu aspektach. Chcemy zwrócić uwagę na promowanie bezpieczeństwa. Słowo „bezpieczeństwo” w obecnych czasach nabrało nowego znaczenia. Traktowaliśmy je jako coś, co było nam dane, coś naturalnego. Dzisiaj widzimy, jak przed nami jest wiele do zrobienia, by ugruntować to poczucie bezpieczeństwa. W czasie tegorocznego festiwalu będzie strać się robić wszystko, by tak było.

Tematyk tegorocznych warsztatów filmowych to hejt i mowa nienawiści w przestrzeni publicznej i środowisku młodzieżowym, uzależnienia, wolność i integracja społeczna.

W projekcie Kameralne Lato Dzieciom przeznaczonym dla najmłodszych uczestników festiwalu, gdzie funkcjonariusze wspólnie z ekspertami ds. edukacji filmowej omówią z dziećmi tematy dotyczące bezpieczeństwa przy wsparciu bajek i animacji; w seminarium eksperckim dotyczącym aktualnych problemów i zagrożeń współczesnego świata, w tym hejtu i mowy nienawiści w przestrzeni publicznej i środowisku młodzieżowym, uzależnieniom, zagadnieniom poświęconym wolności i integracji społecznej.

Festiwal odbywać się będzie w dniach 3-9 lipca. Projekt jest dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Samorządu Województwa Mazowieckiego. Głównym organizatorem imprezy jest Stowarzyszenie FILMFORUM.

Wydział Prewencji KWP zs. w Radomiu/ZP KWP

Powrót na górę strony