Aktualności

Dzień Służby Cywilnej

Data publikacji 10.11.2022

Bez nich funkcjonowanie Policji byłoby praktycznie niemożliwe - to oni każdego dnia wspierają swoich kolegów w mundurach. Dzięki swojej fachowości, sumienności i otwartości przyczyniają się do sprawnego funkcjonowania całej formacji, jaką jest Policja, oraz budowania jej pozytywnego wizerunku. Z okazji obchodzonego Dnia Służby Cywilnej Wicewojewoda Mazowiecki Artur Standowicz wraz z Komendantem Wojewódzkim Policji zs. w Radomiu nadinsp. Waldemarem Wołowcem wręczyli wyróżnienia pracownikom komendy.

Bez Nich funkcjonowanie Policji byłoby praktycznie niemożliwe - to Oni każdego dnia wspierają swoich kolegów w mundurach. Dzięki swojej fachowości, sumienności i otwartości przyczyniają się do sprawnego funkcjonowania całej formacji, jaką jest Policja. Budują jej pozytywny wizerunek. Z okazji obchodzonego 11 listopada Dnia Służby Cywilnej Wicewojewoda Mazowiecki Artur Standowicz wraz z Komendantem Wojewódzkim Policji zs. w Radomiu nadinsp. Waldemarem Wołowcem wręczyli wyróżnienia pracownikom komendy.

Tegoroczne obchody Dnia Służby Cywilnej są wyjątkowe - w tym roku minęło 100 lat od uchwalenia pierwszej ustawy konstytuującej instytucję służby cywilnej w polskim porządku prawnym. Ustawę z dnia 17 lutego 1922 r. o państwowej służbie cywilnej uchwalono w niespełna trzy lata od odzyskania przez Polskę niepodległości, co należy oceniać jako sukces ówczesnej klasy politycznej. Służba cywilna bez wątpienia usprawniła proces odbudowy instytucji państwa polskiego, a urzędnicy służby cywilnej stanowili fundament tej działalności. Dziś, w przededniu tego święta w Komendzie Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu Wicewojewoda Mazowiecki Artur Standowicz wraz z Komendantem Wojewódzkim Policji zs. w Radomiu nadinsp. Waldemarem Wołowcem podziękowali i złożyli wszystkim pracownikom służby cywilnej najlepsze życzenia. W uroczystości wzięli udział również zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu: mł. insp. Piotr Janik i insp. Dariusz Król.

Święto, jak co roku, jest okazją, by wyróżnić pracowników Policji, którzy choć nie zajmują eksponowanych stanowisk, wykonują wiele zadań niezbędnych dla jej prawidłowego funkcjonowania. Policja to bowiem nie tylko funkcjonariusze, ale także pracownicy cywilni. W mazowieckim garnizonie Policji to aż 1391 osób.

Podczas uroczystości wyróżnionych zostało 43 pracowników mazowieckiego garnizonu Policji.

Wręczono m.in. Medale za Długoletnią Służbę. Złotymi medalami odznaczono 7 pracowników, srebrnymi 5 osób, zaś brązowy medal otrzymało 4 pracowników Policji. Medalem Za Zasługi dla Policji odznaczonych zostało 3 osoby: Marta Staniak, Paweł Dziewulski, Piotr Śluzek. Z okazji Święta Służby Cywilnej gen. insp. Jarosław Szymczyk Komendant Główny Policji wyróżnił nagrodami pieniężnymi 59 pracowników naszego garnizonu.

Decyzją Kapituły Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Policji nadinsp. Waldemarowi Wołowcowi - Komendantowi Wojewódzkiemu Policji zs. w Radomiu przyznano odznaczenie za zasługi stanowiące wkład w rozwijanie działalności statutowej Związku, w tym za aktywne wspieranie działania NSZZ PP. Anna Kwasiborska Przewodnicząca Wojewódzkiego Zarządu Zakładowego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Policji została wyróżniona medalem „Gloria Intrepidis et Animi Promptis”. Medal wręczył ks. Jarosław Rożek - Kapelan garnizonu mazowieckiego. Jest to polskie odznaczenie kościelne Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego, przyznawane przedstawicielom służb mundurowych, którzy jako słudzy ładu społecznego i bezpieczeństwa dają odważne świadectwo wartościom takim jak prawda, bohaterstwo i sprawiedliwość.

Słowa uznania Komendant Wojewódzki Policji zs. w Radomiu nadinsp. Waldemar Wołowiec skierował do pracowników Policji mówiąc, że "bez nich Policja nie byłaby w stanie sprawnie funkcjonować, gdyby nie ich niezwykła, pełna oddania, poświęcenia i ogromnego zaangażowania codzienna praca". Do słów komendanta dołączył również Wicewojewoda Mazowiecki Artur Standowicz, dziękując za wsparcie, profesjonalizm na rzecz Policji, życzył pracownikom pomyślności w życiu zawodowym i osobistym. Podczas uroczystości odczytano okolicznościowe listy z życzeniami od Komendanta Głównego Policji gen.insp. Jarosława Szymczyka. Z okazji Dnia Służby Cywilnej list do pracowników mazowieckiego garnizonu Policji skierował także Szef Służby Cywilnej - Dobrosław Dowiat-Urbański.

Komendant Wojewódzki oraz komendanci powiatowi i miejscy Policji garnizonu mazowieckiego wyróżnili także nagrodami pieniężnymi wybranych pracowników.

Wszystkim wyróżnionym i nagrodzonym gratulujemy.

 

Autor: Zespół Prasowy KWP zs. w Radomiu

Powrót na górę strony