Aktualności

Sekretarki przeszły szkolenie

Data publikacji 03.04.2023

Blisko pięćdziesiąt kobiet pracujących na co dzień w sekretariatach wydziałów i sekcji komendy wojewódzkiej uczestniczyło w szkoleniu „Profesjonalny sekretariat” zorganizowanym przez Wydział Komunikacji Społecznej KWP zs. w Radomiu. To pierwsze z pięciu zaplanowanych na ten rok szkoleń. Docelowo przeszkolone zostaną wszystkie sekretarki pracujące w mazowieckim garnizonie Policji.

Profesjonalna sekretarka jest dobrze zorganizowana, dyskretna i lojalna. Zarządza biurem, radzi sobie ze stresem, działa systematycznie i pod presją czasu. Posiada wysoką kulturę osobistą, wykazuje się wysokimi umiejętnościami komunikacyjnymi oraz asertywną postawą i perfekcyjną autoprezentacją. Między na tych kompetencjach koncentrowały się prowadzące szkolenie pracownice Wydziału Komunikacji Społecznej: Monika Piotrowska, Julita Okruta, Aleksandra Dąbrowska i Magdalena Siczek-Zalewska. Obejmowało one zagadnienia dotyczące obiegu dokumentacji jawnej, organizacji pracy sekretariatu, komunikacji z przełożonym oraz innymi pracownikami, a także podstawowych zasad etykiety.

Szkolenie, które odbyło się 31 marca, otworzył insp. Jakub Gorczyński - I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu. Podziękował uczestniczkom szkolenia za dotychczasową, bardzo profesjonalną pracę i zachęcił do aktywnego udziału w przedsięwzięciu, które przede wszystkim usystematyzuje posiadaną już wiedzę oraz pomoże w budowaniu pozytywnego wizerunku mazowieckiej Policji. Komendant Gorczyński podkreślił, jak ważną rolę w organizacji pełnią osoby zatrudnione w sekretariatach. - Gdyby organizację naszej firmy porównać do krwioobiegu, to panie pełnią w nim rolę zastawek serca - podsumował komendant.

Uczestniczki szkolenia przywitał także podinsp. Radosław Cubala - naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej, który wyraził nadzieję, że omówione jego trakcie zagadnienia pomogą usprawnić pracę w sekretariatach naszego garnizonu.

Szkoleniem „Profesjonalny sekretariat” zostanie objętych ponad trzysta osób pracujących w sekretariatach komendantów wojewódzkich, miejskich i powiatowych, komisariatów, oddziałów prewencji, wydziałów, sekcji i zespołów.

Autor: Magdalena Siczek-Zalewska

Powrót na górę strony