Aktualności

Uroczyste ślubowanie klas mundurowych w Nowym Mieście nad Pilicą

Data publikacji 24.04.2023

Dzień 21 kwietnia 2023 roku był z pewnością jednym z najważniejszych w szkolnym życiu dla uczniów Technikum im. Stanisława Konarskiego w Nowym Mieście nad Pilicą. Uczniowie, wiążący swoje dalsze życiowe plany ze służbą w mundurze, złożyli uroczyste ślubowanie. Organizowane z dużym rozmachem i zgodnie z ceremoniałem wydarzenie, miało podniosły charakter i patriotyczny wymiar. W uroczystości uczestniczyły także reprezentacje starszych klas.

Po mszy świętej odbył się przemarsz ulicami miasta, na czele którego maszerowali uczniowie z kilkumetrową flagą Polski, Orkiestra Wojskowa z Radomia, następnie pododdziały historyczne oraz młodzież ślubująca i ich starsi koledzy, zaproszeni goście, nauczyciele, rodzice ślubujących. Dbanie o dobre imię szkoły i sumienne wypełnianie obowiązków ucznia - to w obecności rodziców, nauczycieli, starszych kolegów i zaproszonych gości ślubowali uczniowie klas mundurowych. Wśród uczestniczących w uroczystości nie zabrakło także przedstawicieli służb mundurowych. Po części oficjalnej, uczniowie klasy policyjnej zaprezentowali zebranym pokaz musztry.

Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu podczas wydarzenia reprezentowana była przez  pracownice Sekcji ds. Doboru Wydziału Kadr
i Szkolenia, policjantki Wydziału Prewencji oraz funkcjonariuszy Oddziału Prewencji Policji w Radomiu i Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego w Radomiu. Na przygotowanym stanowisku młodzi ludzie mogli dowiedzieć się jak zostać policjantem oraz co ma do zaoferowania Policja. Zainteresowani uzyskali szczegółowe informacje o etapach rekrutacji i wymaganiach stawianych kandydatom do służby w Policji. Uczniowie dowiedzieli się jak długo trwa kurs podstawowy i jakie przywileje czekają na tych, którzy zostaną przyjęci do służby. 

Zaprezentowane zostało wyposażenie policjantów pełniących na co dzień służbę
w Oddziale Prewencji Policji oraz Samodzielnym Pododdziale Kontrterrorystycznym Policji w Radomiu. Funkcjonariusze zapoznali młodzież z realiami pełnionej służby.

Uczniom życzymy samych sukcesów w nauce i wytrwałości w dążeniu do osiągnięcia zamierzonych celów.

Jeżeli jesteś obywatelem polskim o nieposzlakowanej opinii, nie byłeś skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, korzystasz z pełni praw publicznych, posiadasz wykształcenie minimum średnie, masz uregulowany stosunek do służby wojskowej, posiadasz fizyczną i psychiczną zdolność do pełnienia służby w formacjach uzbrojonych cechujących się szczególną dyscyplinie służbowej, której gotów jesteś się podporządkować to służba
w szeregach Mazowieckiej Policji jest dla Ciebie!

Więcej informacji na temat procedury doboru do służby w Policji znajdziesz tu https://mazowiecka.policja.gov.pl/ra/praca-w-policji/sluzba-w-policji

http://bip.mazowiecka.policja.gov.pl/KWR/sluzba-w-policji

Sekcja ds. Doboru
Wydział Kadr i Szkolenia
KWP zs. w Radomiu

Powrót na górę strony