Aktualności

Czarne punkty wodne w subregionie radomskim

Data publikacji 23.06.2023

Kolejnych 7 niebezpiecznych miejsc trafiło na listę czarnych punktów wodnych. Tym samym na Mazowszu jest ich w sumie 123, w tym 9 z nich znajduje się w subregionie radomskim. Dziś o tym, jak ważne jest bezpieczeństwo nad wodą, mówili wicemarszałek Rafał Rajkowski oraz przedstawiciele policji i WOPR.

W tym roku na terenie województwa mazowieckiego utonęło już 13 osób. Tymczasem najtragiczniejsze w skutkach są zbliżające się lipiec i sierpień. Dla porównania – w zeszłym roku było 69 utonięć, a w 2021 r. – 38. W subregionie radomskim i powiecie grójeckim w 2022 r. woda pochłonęła 10 ofiar . Jedną z przyczyn jest wybieranie niestrzeżonych i nieznanych akwenów. Przed takimi miejscami ostrzegają czarno-żółte tablice. – Te statystyki powinny być przestrogą dla wszystkich wypoczywających nad wodą. Zachowajmy zdrowy rozsądek. Przede wszystkim zadbajmy o bezpieczeństwo swoje i naszych towarzyszy. Nie ignorujmy tablic ostrzegawczych – podkreśla wicemarszałek Rafał Rajkowski.

Od 2009 r. samorząd województwa mazowieckiego we współpracy z Komendą Wojewódzką Policji zs. w Radomiu oraz Komendą Stołeczną Policji w Warszawie prowadzą akcję prewencyjną polegającą na oznaczaniu miejsc niebezpiecznych tzw. czarnymi punktami wodnymi. Jak wskazuje I zastępca  komendanta powiatowego policji w Białobrzegach podinsp. Paweł Ozga, Komenda Powiatowa Policji w Białobrzegach od lat współpracuje z Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym w Białobrzegach oraz z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Białobrzegach na rzecz poprawy bezpieczeństwa osób wypoczywających nad wodą. – Niebezpieczeństwa drogowe czyhające na kierowców oznaczone są na wiele sposobów, tymczasem woda nie daje aż tylu możliwości. Ze statystyk wynika, że częściej dochodzi do utonięć nad rzekami, jeziorami czy nawet stawami niż nad morzem. Obserwując wodę z brzegu, nie możemy mieć pewności, co kryje się w głębi – czy w tym miejscu jest silny nurt, gdzie jest dno, czy są wiry. Rejon rzeki Pilicy jest dużą atrakcją w sezonie letnim dla mieszkańców powiatu i osób przyjezdnych. Latem poziom wody w rzece jest bardzo niski. Pomimo tego, dużym zainteresowaniem cieszą się spływy kajakowe, które w większości zaczynają się i kończą na terenie powiatu białobrzeskiego w dużej mierze przy mostach na rzece Pilicy.

W tym roku, po raz pierwszy, w identyfikację miejsc szczególnie niebezpiecznych nad wodami na terenie Mazowsza zaangażowane zostały podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa wodnego. To ratownicy wodni najlepiej znają miejsca, gdzie najczęściej dochodzi do tragicznych zdarzeń nad wodą. Dzięki takiej współpracy zaktualizowany został wykaz czarnych punktów wodnych na 2023 r. – Niebezpieczne czarne punkty na wodzie są jak ukryte zagrożenia w naszym życiu – mogą wydawać się niewinne i niepozorne, ale gdy tylko zbliżysz się zbyt blisko, mogą cię pogrążyć w mrocznych głębinach niebezpieczeństwa – ostrzega Marta Tomczyńska, ratownik wodny w Powiatowym WOPR w Białobrzegach.

Czarne punkty wodne w subregionie radomskim

Po aktualizacji na Mazowszu będą 123 miejsca oznaczone „Czarnymi punktami wodnymi”. Najwięcej niebezpiecznych miejsc jest w subregionie ostrołęckim (24 czarne punkty), ciechanowskim (23 czarne punkty) i w Warszawie (23 czarne punkty). Następne w kolejności są subregiony: siedlecki (15 czarnych punktów), żyrardowski (10 czarnych punktów), warszawski zachodni (9 czarnych punktów), radomski (9 czarnych punktów), płocki (7 czarnych punktów) i warszawski wschodni (3 czarne punkty).

Oznaczenie akwenu czarnym punktem jest tożsame z zakazem kąpieli. W subregionie radomskim jest 9 takich miejsc:

•             Rzeka Wisła w Kępeczkach (pow. kozienicki);

•             Rzeka Wisła w m. Kuźmy (pow. kozienicki);

•             Rzeka Wisła w Wilczkowicach Górnych (pow. kozienickich);       

•             Rzeka Wisła w m. Kłoda (gm. Magnuszew, pow. kozienicki);       

•             Rzeka Wisła w Zajezierzu (gm. Sieciechów, pow. kozienicki);

•             Rzeka Wisła w m. Kolonia Raj (gm. Solec nad Wisłą, pow. lipski);

•             Rzeka Wisła w m. Kłudzie (gm. Solec nad Wisłą, pow. lipski);

•             Wyrobisko pokopalniane po cementowni w Wierzbicy (pow. radomski);              

•             Wyrobisko pokopalniane w Szydłowcu (pow. szydłowiecki).       

Samorząd Mazowsza wspiera ratownictwo wodne

Oprócz akcji oznakowywania najniebezpieczniejszych kąpielisk na Mazowszu, samorząd województwa od 2016 r. współpracuje również z organizacjami pozarządowymi w ramach otwartego konkursu ofert w obszarze „Ratownictwo i ochrona ludności”. W tym roku wsparcie trafiło do 13 organizacji (WOPR-y oraz jedna jednostka OSP), które łącznie otrzymały wsparcie w wysokości 1,4 mln zł. Dofinansowanie w kwocie 330 tys. zł trafiło do jednostek z subregionu radomskiego. Po 110 tys. zł otrzymały: Powiatowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Białobrzegach, Środowiskowo-Lekarskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Radomiu oraz Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Radomiu.

Organizacje mogły otrzymać wsparcie m.in. na utrzymanie dyżurów ratowników w okresie realizacji zadania (działanie obowiązkowe), na zakup nowego sprzętu ratowniczego, zakup nowego sprzętu łączności radiowej i telefonicznej, na którym prowadzone będą dyżury ratownicze, zakup środków transportu lądowego i wodnego, pokrycie kosztów utrzymania w gotowości sprzętu ratowniczego, zakup paliwa do prowadzenia działań ratowniczych czy też pokrycie kosztów przeprowadzenia szkoleń dla ratowników wodnych w zakresie obsługi sprzętu oraz przeprowadzeniu szkoleń psów ratowniczych wraz z przewodnikami. Od 2016 r. na ten cel samorząd województwa mazowieckiego przekazał łącznie 3,5 mln zł.

 

 

 

Powrót na górę strony