Aktualności

„Zaczęło się w Radomiu. Czerwiec ‘76”

Data publikacji 25.06.2023

W związku z rocznicą Radomskiego Czerwca ’76, 25 czerwca w Radomiu odbyły się uroczystości patriotyczne i religijne. W imieniu policjantów garnizonu mazowieckiego wieniec pod pomnikiem złożył Komendant Wojewódzki Policji z siedzibą w Radomiu nadinsp. Waldemar Wołowiec w asyście Komendanta Miejskiego Policji w Radomiu insp. Konrada Krakowiaka oraz Naczelnika Wydziału Komunikacji Społecznej KWP zs. w Radomiu podinsp. Radosława Cubali.

Dziś, 25 czerwca w Radomiu po mszy świetej rozpoczęła się uroczysta zbiórka, odśpiewano hymn państwowy, następnie zaproszeni goście zabrali głos, po czym nastąpiła ceremonia złożenia wiązanek i kwiatów pod  pomnikiem Radomskiego Czerwca’76. W imieniu policjantów garnizonu mazowieckiego wieniec złożył Komendant Wojewódzki Policji z siedzibą w Radomiu nadinsp. Waldemar Wołowiec w asyście Komendanta Miejskiego Policji w Radomiu insp. Konrada Krakowiaka oraz Naczelnika Wydziału Komunikacji Społecznej KWP zs. w Radomiu podinsp. Radosława Cubali.

47 lat temu, 25 czerwca 1976 r., przez Radom przetoczyła się fala strajków, w których udział wzięło przeszło 20 tys. osób, w tym: robotnicy, studenci i uczniowie szkół średnich. Impulsem do wybuchu zamieszek była zapowiedź drastycznych podwyżek cen żywności, przedstawiona w sejmie 24 czerwca 1976 r. Strajki zostały stłumione przez MO i ZOMO. Ofiarą śmiertelną represji po Radomskim Czerwcu był ks. Roman Kotlarz. Wielu historyków uważa strajk z 25 czerwca 1976 r. za początek końca komunizmu w Polsce.

Nad bezpieczeństwem uczestników czuwali policjanci garnizonu mazowieckiego.

Zespół Prasowy KWP zs. w Radomiu

 

 

Powrót na górę strony