Aktualności

Mazowieckie obchody Święta Policji

Data publikacji 20.07.2023

W Ostrołęce odbyły się uroczyste obchody Święta Policji z udziałem Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. Pawła Dobrodzieja. W tym ważnym dniu awansów, nominacji i odznaczeń życzenia i słowa podziękowania do funkcjonariuszy i pracowników Policji skierował Komendant Wojewódzki Policji zs. w Radomiu nadinsp. Waldemar Wołowiec.

W czwartek 20 lipca w Ostrołęce odbyły się uroczyste obchody Święta Policji z udziałem Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. Pawła Dobrodzieja. W tym ważnym dniu awansów, nominacji i odznaczeń życzenia i słowa podziękowania do funkcjonariuszy i pracowników Policji skierował Komendant Wojewódzki Policji zs. w Radomiu nadinsp. Waldemar Wołowiec.

Oficjalną część uroczystości poprzedziła msza święta w intencji środowiska policyjnego w kościele pw. Zbawiciela Świata w Ostrołęce, którą koncelebrował ks. bp Janusz Stepnowski - Ordynariusz Diecezji Łomżyńskiej, któremu towarzyszył kapelan mazowieckiej Policji ks. Jarosław Rożek. O oprawę muzyczną nabożeństwa zadbała sopranistka Katarzyna Bochyńska-Wojdył oraz Orkiestra KWP w Katowicach, którą poprowadził asp. Kamil Markiel.

Następnie zaproszeni goście, funkcjonariusze i pracownicy Policji sprzed kościoła przeszli ulicami miasta na plac apelowy przy Komedzie Miejskiej Policji w Ostrołęce, gdzie odbył się uroczysty apel, który rozpoczęła minuta ciszy ku pamięci pomordowanych funkcjonariuszy Policji Państwowej oraz policjantów, którzy ponieśli śmierć na służbie.

Komendant Wojewódzki Policji zs. w Radomiu nadinsp. Waldemar Wołowiec przywitał gości i przekazał słowa uznania dla wszystkich policjantek, policjantów i pracowników Policji. "Jestem dumny z tego, że podlegli mi funkcjonariusze bez wahania i z zaangażowaniem realizują swoje obowiązki, niejednokrotnie narażając własne życie i zdrowie. Za tę wyjątkową postawę, której fundamentem jest honor, godność i szacunek dla munduru, w dniu Święta Policji składam Wam Koleżanki i Koledzy oraz współpracującym z Wami Pracownikom Policji wyrazy szacunku i najwyższego uznania. Przy tej okazji wyrazy podziękowania i szacunku przekazuję wszystkim służbom i instytucjom, które na co dzień wspierają nas w działaniach. To dzięki współpracy z Państwem możemy skutecznie realizować zadania na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego na Mazowszu" - powiedział nadinsp. Wołowiec.

W apelu wzięli udział: Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Paweł Dobrodziej, Minister Henryk Kowalczyk, Sekretarz Stanu Ministerstwa Sportu i Turystyki Arkadiusz Czartoryski, poseł Maciej Górski, senator Jan Maria Jackowski, I Wicewojewoda Mazowiecki Sylwester Dąbrowski, I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu insp. Jakub Gorczyński, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu insp. Piotr Janik, Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZP Województwa Mazowieckiego w Radomiu mł. insp. Dariusz Brzezicki, Przewodnicząca Wojewódzkiego Zarządu Zakładowego NSZZ Pracowników Policji w Radomiu Anna Kwasiborska, kadra kierownicza Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu oraz Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce. Podczas uroczystości obecni byli też lokalni samorządowcy, duchowni, zaprzyjaźnione służby mundurowe, inspekcje i organizacje oraz członkowie rodzin.

Decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nadano odznaki Zasłużony Policjant. Złotą odznaką wyróżniono 4 funkcjonariuszy, srebrną otrzymało 9 policjantów, natomiast brązową odznakę nadano 24 mundurowym.

Z okazji Święta Policji awanse na wyższe stopnie otrzymało 1353 policjantów, w tym na stopień inspektora Policji awansowani zostali: mł. insp. Andrzej Dziewulski - Komendant Miejski Policji w Siedlcach, mł. insp. Witold Krawczyk - Komendant Powiatowy Policji w Lipsku, mł. insp. Mirosław Majstrak - Dowódca Oddziału Prewencji Policji w Radomiu, mł. insp. Rafał Szarwiński - Dowódca Oddziału Prewencji Policji w Płocku. Stopień młodszego inspektora otrzymali: podinsp. Radosław Cubala - Naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej KWP zs. w Radomiu, podinsp. Dariusz Gaładyk - I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Garwolinie, podinsp. Agnieszka Guza - Naczelnik Wydziału Prewencji KWP zs. w Radomiu. Na stopień podinspektora awansowali: nadkom. Wiesław Blekicki - Naczelnik Wydz. dw. z Przestępczością Gospodarczą KPP w Ciechanowie, nadkom. Jacek Nowakowski - Dowódca Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Ostrołęce, nadkom. Krzysztof Tarabasz z Wydziału dw. z PG KWP zs. w Radomiu. W korpusie oficerów młodszych awansowało 95 mundurowych, w korpusie aspirantów - 377, w korpusie podoficerów - 565 oraz w korpusie szeregowych 276 funkcjonariuszy.

Decyzją MSWiA Złoty Medal za zasługi dla Policji otrzymał płk Hubert Iwoła - Komendant Mazowieckiego Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Warszawie. Brązowe Medale za Zasługi dla Policji otrzymali: gen. bryg. Robert Bagan - Komendant Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej, st. bryg. Waldemar Białczak - Komendant Powiatowy PSP w Przasnyszu, mjr Andrzej Pawluczuk - Dyrektor Zakładu Karnego w Przytułach Starych, Adam Misiewicz - Wójt Gminy Świercze, Magda Wieczorek - Naczelnik Wydziału Finansów KWP zs. w Radomiu, ks. Jarosław Rożek - kapelan KWP zs. w Radomiu, Edyta Kurowska - specjalista z KPP w Ostrowi Mazowieckiej, Anna Kaniuk - pracownik KPP w Ostrowi Mazowieckiej, st. asp. Adam Jastrzębski z KPP w Ostrowi Mazowieckiej.

Uroczystości były także okazją do wręczenia odznaczeń związkowych. Decyzją Prezydium Zarządu Głównego NSZZ Policjantów, za wybitne zasługi patriotyczne i działalność na rzecz Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów, Krzyż Niepodległości Pierwszej klasy z Gwiazdą przyznano dwóm osobom. Decyzją Kapituły Krajowej Komisji Wykonawczej NSZZ Pracowników Policji, nadinsp. Waldemar Wołowiec oraz insp. Mirosław Olszewski otrzymali Odznakę Honorową m.in. za aktywność we wspieraniu działania NSZZ Pracowników Policji. Uchwałą Kapituły Wojewódzkiego Zarządu Zakładowego NSZZ PP w Radomiu został także przyznany medal za Zasługi dla NSZZ PP. Otrzymał go Jarosław Olbrychowski - Prezes Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939” w Łodzi. Ponadto nadinsp. Waldemar Wołowiec - Komendant Wojewódzki Policji zs. w Radomiu został uhonorowany Medalem „Pro Masovia”. Jest to wyróżnienie nadawane przez Marszałka Województwa Mazowieckiego osobom lub instytucjom, których praca w szczególny sposób przyczyniła się do gospodarczego, kulturalnego lub społecznego rozwoju Mazowsza. Decyzją Kapituły Krajowej Komisji Wykonawczej NSZZ Pracowników Policji przyznano Małgorzacie Cieślik z KMP w Ostrołęce Złotą Odznakę za aktywne rozwijanie działalności statutowej oraz długoletni staż związkowy.

Święto było doskonałą okazją do uhonorowania ważnego dla mazowieckiego garnizonu Policji wydarzenia. W ramach programu modernizacji Policji na lata 2022-2025 rozbudowie poddane zostały niektóre Oddziały Prewencji Policji i Samodzielne Pododdziały Prewencji Policji. Zgodnie z decyzją Komendanta Głównego Policji gen. insp. Jarosława Szymczyka również na Mazowszu powstały nowe jednostki organizacyjne. Utworzono Oddziały Prewencji Policji w Radomiu i w Płocku, które zastąpiły dotychczasowe Samodzielne Pododdziały Prewencji Policji oraz utworzono Samodzielny Pododdział Prewencji Policji w Ostrołęce. Dowódcy nowo utworzonych oddziałów i samodzielnego pododdziału mieli okazję przyjąć pamiątkowe ryngrafy z rąk nadinsp. Pawła Dobrodzieja i nadinsp. Waldemara Wołowca.

Święto Policji, tak bardzo ważne dla wszystkich policjantów, było doskonałą okazją do powitania w szeregach nowych funkcjonariuszy. Dlatego kolejną częścią dzisiejszego apelu było ślubowanie nowych policjantów mazowieckiej Policji. Policjanci na początku swojej policyjnej drogi wypowiedzieli słowa roty ślubowania, które podkreślają cel i uzasadnienie istnienia Policji: „Służyć wiernie Narodowi… nawet z narażeniem życia…”. Także dziś, 43 nowych funkcjonariuszy mazowieckiego garnizonu Policji wypowiedziało właśnie te słowa. W gronie ślubujących jest 9 policjantek. Funkcjonariusze po szkoleniu, będą pełnić służbę w 16 jednostkach naszego garnizonu, w Oddziałach Prewencji Policji w Radomiu i w Płocku oraz w Samodzielnym Pododdziale Prewencji Policji w Ostrołęce.

Podczas uroczystości głos zabrał Zastępca Komendanta Głównego Policji - nadinsp. Paweł Dobrodziej. - Święto Policji, to czas upamiętniania historii Policji, ale to też czas, aby się zatrzymać i docenić tych, którzy tą historię tworzą tu i teraz. Tych, którzy związali się z naszą formację rotą ślubowania. Służba w Policji jest piękną, ale też wymagająca. Na każdym zdarzeniu, podczas każdej czynności wymaga się od nas, abyśmy byli twardzi i w sposób chłodny potrafili ocenić sytuację, jednocześnie ważne abyśmy mieli w sobie empatię i wrażliwość na krzywdę drugiego człowieka. To zawód dla ludzi wyjątkowych, dla tych którzy potrafią się w pełni zaangażować w służbę i dla tych, którzy potrafią się w pełni poświęcić, również jeżeli zajdzie taka potrzeba, to, co najważniejsze, czyli swoje życie. Nadinsp. Dobrodziej podziękował za zaangażowanie w codzienną służbę i profesjonalizm mazowieckich policjantów, a ich rodzinom za zrozumienie i wsparcie.

Słowa podziękowań za codzienny trud służby na rzecz społeczeństwa w całym regionie wybrzmiały także w przemówieniu I Wicewojewody Mazowieckiego Sylwestra Dąbrowskiego. Podziękował on policjantom za to, że mieszkańcy Mazowsza mogą czuć się bezpieczni, a wyróżnionym pogratulował odznaczeń i awansów.  

Głos zabrała Członkini Zarządu Województwa Mazowieckiego Elżbieta Lanc. - Od 25 lat doceniamy wspólne działania na rzecz bezpieczeństwa na Mazowszu. Wyrazem naszego szacunku jest przyznanie w tym roku wsparcia finansowego dla mazowieckiej komendy na zakup sprzętu, który będzie służył całemu społeczeństwu - powiedziała Elżbieta Lanc. - Życzę, abyście mieli poczucie satysfakcji z tego, co robicie.

Podziękowano także za listy gratulacyjne, które z okazji Święta Policji wpłynęły do Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu.

Apel zakończyła defilada pododdziałów i występ Orkiestry KWP w Katowicach. Dowódcą uroczystości był kom. Szymon Duraziński. W pobliżu odbył się policyjny festyn, którego partnerem była Enea Wytwarzanie. Na stanowiskach przygotowanych przez przez policjantów i pracowników Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu oraz Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce, a także zaprzyjaźnione służby i instytucje: Izbę Administracji Skarbowej w Warszawie, Narodowy Bank Polski, Żandarmerię Wojskową w Warszawie, Wojskowe Centrum Rekrutacji w Ostrołęce, Zakład Karny w Przytułach Starych, Nadleśnictwo w Ostrołęce, Grupę Ratowniczą „Nadzieja”, Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Ostrołęce, Grupę Rekonstrukcyjno-Historyczną XVI Okręgu Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Ostrołęce, Państwową i Ochotniczą Straż Pożarną w Ostrołęce, Starostwo Powiatowe w Ostrołęce, Urząd Miasta w Ostrołęce i VIII Batalion Radiotechniczny w Lipowcu oraz  Stowarzyszenie Artystów Kurpiowskich czekało wiele atrakcji.

Goście policyjnego pikniku mogli zobaczyć zatrzymanie niebezpiecznego przestępcy, rozcięcie pojazdu i wydostanie człowieka oraz udzielenie mu pierwszej pomocy przedmedycznej, pokaz tresury i posłuszeństwa policyjnych psów służbowych, pokaz karate. Odwiedzający mieli możliwość zapoznania się ze sprzętami wykorzystywanymi w codziennej służbie, w tym z Pretorianem, czy też Ruchomym Stanowiskiem Dowodzenia. Kto wyraził zainteresowanie, mógł zapoznać się z warunkami, jakie trzeba spełnić, by zostać policjantem.

Uroczystość odbyła się pod honorowym patronatem Komendanta Głównego Policji - gen. insp. Jarosława Szymczyka.

Obecnie służbę w garnizonie mazowieckim pełni 5367 funkcjonariuszy, których wspomaga 1396 pracowników Policji.

Zespół Prasowy KWP

Film Mazowieckie obchody Święta Policji

Opis filmu: Mazowieckie obchody Święta Policji

Pobierz plik Mazowieckie obchody Święta Policji (format mp4 - rozmiar 39.83 MB)

Powrót na górę strony