Aktualności

Działania mazowieckich policjantów na rzecz bezpiecznego powrotu dzieci do szkół oraz podsumowanie wakacji

Data publikacji 04.09.2023

Dzisiaj rozpoczął się rok szkolny. Policjanci ruchu drogowego już od kilku tygodni przygotowywali się do powrotu dzieci i młodzieży do szkół. W ostatnich tygodniach wakacji funkcjonariusze sprawdzali stan oznakowania dróg i urządzeń ostrzegawczo-zabezpieczających. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości kierowali pisma do zarządców dróg z wnioskiem o usunięcie nieprawidłowości lub o uzupełnienie oznakowania. Policjanci podsumowali także minione wakacje pod względem bezpieczeństwa.

Dzisiaj (4.09) przy ul. Miłej w Radomiu w pobliżu PSP nr 34 odbył się briefing prasowy inaugurujący działania prewencyjno-profilaktyczne „Bezpieczna droga do szkoły”. Policjanci z mazowieckiej drogówki przedstawili obecnym na spotkaniu dziennikarzom założenia rozpoczynających się działań. Apelowali do uczestników ruchu drogowego o ostrożność na drogach zwłaszcza w rejonach szkół i placówek oświatowych. Zwracali także uwagę na prawidłowe zachowania uczestników ruchu drogowego  w rejonach przejść dla pieszych.

Mając na uwadze bieżący nadzór nad stopniem utrzymania dróg, a także prawidłowość oznakowania, policjanci z komend miejskich i powiatowych wspólnie z przedstawicielami zarządców dróg i przedstawicielami szkół, przeprowadzili lustrację terenów przy szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych w ramach działań „Bezpieczna droga do szkoły”. Jednym z celów prowadzonej akcji było sprawdzenie zasadności istniejącego oznakowania z uwzględnieniem natężenia ruchu, ukształtowania terenu, geometrii drogi, a także prawidłowości ustawiania i stanu technicznego znaków drogowych, urządzeń bezpieczeństwa ruchu oraz ich widoczności.

Podczas działań kontrolach lustracją objęto 1088 szkoły (1107 w 2002, 1073 w 2021, 977 w 2020) w wyniku czego stwierdzono 165 (202 w 2022, 231 w 2021, 216 w 2020) nieprawidłowości. Do najczęściej ujawnianych nieprawidłowości należały: brak znaków A-17 (uwaga dzieci), brak tabliczki T-27 (przejście dla pieszych szczególnie uczęszczane przez dzieci), brak znaku D-6 (przejście dla pieszych), brak lub słabo widoczne oznakowanie poziome P-10 (przejście dla pieszych) oraz nieprawidłowa widoczność znaków (przysłonięte przez roślinność).

Szczegółowe informacje dotyczące ujawnionych nieprawidłowości zostały przesłane właściwym terytorialnie przedstawicielom GDDKiA w Warszawie, MZDW w Warszawie oraz powiatowym zarządom dróg w celu realizacji uwag w nich zawartych. Łącznie skierowano 122 wnioski (138 w 2022, 140 w 2021, 125 w 2020) z czego 118 zostało uwzględnionych przez zarządców dróg jeszcze przed 1 września.

W pierwszych dniach nauki policyjne patrole, pełniące służbę w rejonach szkół, będą zwracać uwagę na wszystkie nieprawidłowe zachowania uczestników ruchu drogowego zarówno kierujących, jak i pieszych. Będą przypominać kierującym pojazdami o zachowaniu szczególnej ostrożności przed przejściem dla pieszych oraz w obserwowaniu drogi i jej otoczenia. Mundurowi zwrócą też uwagę czy pojazdy zatrzymujące się przy szkołach nie powodują zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub jego utrudnienia, a także na sposób przewożenia dzieci.

Akcja „Bezpieczna droga do szkoły” jest adresowana zarówno do dzieci jak i do wszystkich dorosłych, w szczególności do rodziców i nauczycieli, na których ciąży obowiązek edukacyjny. Pamiętać bowiem należy, że to właśnie rodzice odgrywają najważniejszą rolę w edukacji i kształtowaniu zachowań małego uczestnika ruchu.

W czasie spotkania z dziennikarzami podumowano też wakacyjne działania mazowieckich policjantów oraz m.in. bezpieczeństwo na drogach oraz nad akwenami. 

W czasie działań  „Bezpieczne wakacje 2023”, w okresie od 23 czerwca do 3 września, na drogach objętych nadzorem przez funkcjonariuszy ruchu drogowego jednostek podległych KWP z siedzibą w Radomiu zaistniało 427 wypadków drogowych (401 w analogicznym okresie roku ubiegłego). W wypadkach śmierć poniosło 53 osoby (41 w 2022 roku), a 524 doznało obrażeń ciała (493). W tym czasie odnotowaliśmy także do 3504 kolizje drogowe (3478 w 2022 roku).

Jak co roku w okresie wakacyjnym ruch autobusów nasila się w związku wyjazdami/powrotami podróżnych do i z miejsc letniego wypoczynku, dlatego też bezpieczeństwo dzieci i młodzieży wyjeżdżających na wakacyjny wypoczynek jest priorytetem Policji. W tym czasie policjanci w całej Polsce dokonywali m.in. kontroli autobusów przewożących dzieci i młodzież na wakacyjny wypoczynek.  Podczas kontroli sprawdzany był przede wszystkim stan techniczny autobusu i jego wyposażenie, uprawnienia kierującego oraz stan jego trzeźwości.

Podczas wakacji policjanci ruchu drogowego z mazowieckiego garnizonu Policji, w ramach działań „Bezpieczne Wakacje 2023”, skontrolowali łącznie 393 autobusy, z czego 245 kontroli przeprowadzono w wyznaczonych miejscach, a 148 w innych miejscach. W czasie kontroli policjanci zatrzymali tylko 1 dowód rejestracyjny za niesprawność świateł cofania i uniemożliwili dalszą jazdę autobusu. Niewłaściwy stan techniczny autobusu spowodował konieczność przełożenia wycieczki na dzień następny oraz wymusił na organizatorze wycieczki zapewnienie innego przewoźnika.

Analizując powyższe dane należy stwierdzić, że realizowane kontrole autobusów przyczyniły się do znaczącego wzrostu poziomu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży przewożonych zbiorowo do miejsc wakacyjnego wypoczynku.

W trakcie bieżących wakacji służbę patrolową na zbiornikach pełniło 18 funkcjonariuszy posiadających uprawnienia zawodowe do pływania łodzią, którzy podczas wykonywanych zadań wspierani byli przez innych funkcjonariuszy służby prewencyjnej oraz funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, WOPR-u oraz Państwowej Straży Rybackiej. Policjanci ci mieli do dyspozycji 14 łodzi motorowych oraz 1 skuter wodny. W trakcie ostatnich 3 miesięcy policjanci zostali skierowani do ponad 170 służb pełnionych na wodach i terenach przywodnych.

W 2022 roku na terenie działania jednostek organizacyjnych Policji garnizonu mazowieckiego odnotowano 46 zdarzeń związanych z utonięciem osoby, z czego 14 zaistniało w czasie wakacji. Do 1 września odnotowano 17 zdarzeń, w tym 4 w okresie wakacji, a wszystkie przypadki były na ogólnodostępnych niestrzeżonych terenach. Od lat jako główne przyczyny utonięć wskazujemy brawurę oraz przecenianie swoich umiejętności pływackich a także wchodzenie do wody pod wpływem alkoholu. Jako policjanci apelujemy o zachowanie rozwagi oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w trakcie wypoczynku oraz rekreacji nad wodą.

Działania "Bezpieczna droga do szkoły" na terenie Mazowsza:

Ostrołęka, Siedlce, Sokołów Podlaski

Zespół Prasowy KWP/podinsp. Stanisław Popiel - WRD KWP/sierż. szt. Kamil Warda - Wydział Prewencji

Powrót na górę strony