Aktualności

Policyjny nakaz opuszczania wspólnie zajmowanego lokalu i zakaz zbliżania dla 35-letniego mieszkańca powiatu zwoleńskiego

Data publikacji 18.09.2023

Policyjny nakaz opuszczenia mieszkania oraz zakaz zbliżania się do swojej żony otrzymał 35-letni mieszkaniec powiatu zwoleńskiego. To efekt działań dzielnicowego ze zwoleńskiej komendy, który dowiedział się o problemach rodzinnych 31-latki.

Kilka dni temu w jednym z domów mieszczących się w powiecie zwoleńskim interweniowali zwoleńscy patrolowcy. Na miejscu ustalili, że pomiędzy małżeństwem od dłuższego czasu dochodzi do nieporozumień. Kolejnego dnia 31-letnią zgłaszającą zajął się dzielnicowy. Kobieta opowiedziała policjantowi o swoich problemach z mężem, z których jasno wynikało, że znęca się on psychicznie nad nią. Rodzina już wcześniej objęta była procedurą „Niebieskiej karty”, a po zeznaniach kobiety policjant dodatkowo w stosunku do 35-latka wdrożył procedurę natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego lokalu oraz zakazu zbliżania się do pokrzywdzonej. Uprawnienia te daje mundurowym tzw. ustawa antyprzemocowa. Dzięki niej policjanci mają możliwość szybkiego odseparowania sprawcy przemocy od pokrzywdzonych.

Przypominamy!

Zgodnie z przepisami mają możliwość wydać wobec osoby stosującej przemoc w rodzinie nakaz natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazu zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia. Te nakazy lub zakazy mogą być wydane łącznie i obowiązują od momentu ich wydania. Policjanci w czasie obowiązywania nakazu i zakazu będą regularnie sprawdzać, czy mężczyzna stosuje się do policyjnych zaleceń.

Naruszenie nakazu lub zakazu wydanego przez policjanta na podstawie uprawnień, jakie daje mu tzw. ustawa antyprzemocowa, skutkuje sankcjami karnymi określonymi w art. 66b kodeksu wykroczeń jakimi są kara aresztu, ograniczenia wolności lub grzywny. Naruszenie nakazu lub zakazu skutkuje też zastosowaniem trybu przyspieszonego wobec sprawcy tego wykroczenia.

Nakaz lub zakaz tracą moc po upływie 14 dni od ich wydania, chyba że w czasie ich obowiązywania sąd udzieli zabezpieczenia w sprawach o zobowiązanie osoby stosującej przemoc w rodzinie do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazanie zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia. Zobowiązania utracą również moc w przypadku, gdy osoba stosująca przemoc w rodzinie, wobec której wydano nakaz lub zakaz, zostanie zatrzymana w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa, a następnie zastosowany zostanie wobec niej środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania lub nakazania okresowego opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym.

mł.asp. Katarzyna Słyk

Powrót na górę strony