Aktualności

Otwarcie nowo wybudowanego Posterunku Policji w Goździe

Data publikacji 10.10.2023

Dzisiaj (10.10) odbyła się uroczystość otwarcia nowo wybudowanego Posterunku Policji w Goździe. Budynek posterunku stanął na działce przekazanej przez Wójta Gminy Gózd w trwały zarząd Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu. Budowa została sfinansowana ze środków budżetu państwa. W wydarzeniu udział wzięli m.in. Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Roman Kuster, Komendant Wojewódzki Policji zs. w Radomiu nadinsp. Waldemar Wołowiec oraz zaproszeni goście.

Uroczystość oddania do użytku nowego policyjnego obiektu zgromadziła wielu gości, w tym parlamentarzystów, przedstaicieli władz rządowych i samorządowych, funkcjonariuszy Policji, a także mieszkańców. Zbiórka rozpoczęła się od złożenia meldunku Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. Romanowi Kusterowi przez dowódcę uroczystości nadkom. Mariusza Staszowskiego ze Sztabu Policji KMP w Radomiu.

Następnie głos zabrał Komendant Miejski Policji w Radomiu insp. Konrad Krakowiak, który przywitał zaproszonych gości. W swoim przemówieniu podkreślił jak ważna jest reaktywacja Posterunku Policji w Goździe dla zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców regionu mówiąć "Otwieramy nowy, funkcjonalny, spełniający wszelkie standardy posterunek Policji. Chcę podkreślić, że jest to spełnienie oczekiwań lokalnej społeczności i celem naszego działania jest podniesienie poczucia bezpieczeństwa u mieszkańców. Pragnę zaznaczyć, że ten projekt nie byłby możliwy do przeprowadzenia gdyby nie funkcjonowanie programu modernizacji Polskiej Policji".

Kolejnym elementem uroczystego apelu było przekazanie symbolicznego klucza do obiektu przez Zastępcę Komendanta Głównego Policji nadinsp. Romana Kustera na ręce Kierownika Posterunku Policji w Goździe nadkom. Radosława Kapusty, który zameldował gotowość do pełnienia służby.

Kapelan KWP zs. w Radomiu ks. Jarosław Rożek wspólnie z proboszczem miejscowej parafii ks. kanonikiem Zbigniewem Skorżą poświęcili nową siedzibę posterunku.

Wicewojewoda Mazowiecki Artur Standowicz odczytał list okolicznościowy od Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, w którym Premier zaznaczył, że "dzisiejsza uroczystość to ważny dzień dla władz samorządowych, Komendy Wojewódzkiej Policji i jej funkcjonariuszy, a przede wszystkim mieszkańców lokalnej społeczności, oczekującej na przywrócenie Posterunku Policji na terenie gminy Gózd (...) Wsłuchując się w głos mieszkańców i samorządowców podjęliśmy decyzję o reaktywacji lokalnej komendy. Jestem przekonany, że ten ważny krok przyczyni się do zwiększenia waszego poczucia bezpieczeństwa, lepszego codziennego kontaktu Policji z obywatelami i czego wszyscy sobie życzymy zmniejszenia liczby zdarzeń wymagających interwencji funkcjonariuszy".

Nadinsp. Roman Kuster w swoim wystąpieniu podkreślił, że w trosce o bezpieczeństwo nie może być podziałów. Powiedział także, że to kolejny otwierany w tym roku posterunek. "Dzieje się tak, ponieważ kilka lat temu podjęliśmy decyzję, że chcemy wychodzić do społeczeństwa, że chcemy być bliżej. Dzisiaj jest dowód tego, że można, jeśli kwestia bezpieczeństwa jest ponad podziałami. Ja dzisiaj wszystkim Państwu parlamentarzystom bardzo dziękuję, za to, że podnieśliście rękę przy tworzeniu kolejnego programu modernizacji. Szanowni Państwo na lata 2022- 2025 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji na modernizację dla Policji przeznaczył 6,5 mld złotych. W planach są m.in. takie perełki, jak ta, która stoi za mną - nowe posterunki w tych miejscowościach, w których bądź zlikwidowano posterunki, bądź jest potrzeba utworzenia posterunków. Niewątpliwie jest to powód do chwały i dumy".

Poseł Radosław Fogiel odczytał list na tę okoliczność od Wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego. Głos też zabrał Poseł na Sejm RP Marek Suski.

Wójt Gminy Gózd Paweł Dziewit swoje wystąpienie rozpoczął od odczytania listu okolicznościowego od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Kamińskiego, który podziękował funkcjonariuszom za codzienną służbę, trud i pełną poświęcenia pracę. Następnie wyraził swoje zadowolenie z otwarcia nowego policyjnego obiektu, dzięki któremu, bezpieczeństwo mieszkańców gminy Gózd będzie zabezpieczone w pełnym zakresie.

Uroczystość zakończyło złożenie meldunku przez dowódcę uroczystości, po czym goście zwiedzili pomieszczenia nowo oddanego obiektu.

Posterunek Policji w Goździe funkcjonował w strukturze Komisariatu Policji w Skaryszewie od 16 września 2002 r. do 14 grudnia 2012 r, kiedy to został zlikwidowany, a obszar gminy Gózd obsługiwać zaczął Komisariat Policji w Skaryszewie, a od 2022 roku Komisariat Policji w Pionkach.

Za przywróceniem posterunku w Goździe lobbowali przedstawiciele samorządu lokalnego, a lokalna społeczność sygnalizowała, że obecność funkcjionariuszy Policji w ich dminie zdecydowanie wpłynie na ich poprawę poczucia bezpieczeństwa. Przeprowadzone analizy stanu bezpieczeństwa  w gminie również wykazały, że umiejascowienie posterunku w Goździe spowoduje usprawnienie organizacji służby dzielnicowych i poprawi efektywność realizacji zadań. Pozwoli również na bliższy kontakt z mieszkańcami gminy, jak również wpłynie pozytywnie na szybkość podejmowanych interwencji oraz reakcji na zgłoszenie.

Łączny koszt budowy Posterunku Policji w Goździe wynosi ponad 4,7 mln zł, pieniądze pochodziły z budżetu Policji, Centralnego Funduszu Wsparcia Policji (Program Modernizacji Policji na lata 2022-2025) oraz funduszy samorządowych.

Budynek Posterunku Policji stanął na działce o pow. 0,1048 ha przekazanej przez Wójta Gminy Gózd w trwały zarząd Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu. Budynek posiadać będzie zwartą formę architektoniczną o powierzchni użytkowej dla 8 pracowników. Planowana powierzchnia wewnętrzna wyniesie około ok. 161 m², natomiast powierzchnia zabudowy około 191 m². Budynek posiada jedną kondygnację nadziemną i wzniesiony został w technologii modułowej 3D.

Został wyposażony w odnawialne źródło energii w postaci paneli fotowoltaicznych oraz pompę ciepła powietrze/woda. Budynek, na miarę XXI wieku, jest pozbawiony barier technicznych i architektonicznych, a tym samym w pełni dostosowany dla osób z niepełnosprawnością. Obok nowego posterunku powstał budynek garażowo-magazynowy o powierzchni użytkowej 76,88 m². W Posterunku Policji w Goździe służbę będzie pełniło ośmiu funkcjonariuszy.

Zespół Prasowy KWP zs. w Radomiu

 

 

Powrót na górę strony