Aktualności

„Nie jestem na sprzedaż - o zwalczaniu i zapobieganiu przestępstwa handlu ludźmi

18 października to Europejski Dzień Walki z Handlem Ludźmi. Policjanci z żyrardowskiej komendy zorganizowali akcję profilaktyczną „Nie jestem na sprzedaż” i przeprowadzili prelekcję w Centrum Kultury w Żyrardowie dla uczniów szkół średnich. Ten dzień corocznie przypomina o obecności zjawiska handlu ludźmi.

W poniedziałek, 16 października funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Żyrardowie zorganizowali prelekcję w Centrum Kultury, w której wzięło udział ponad 100 uczniów ze szkół średnich. Spotkanie o tematyce przestępstwa, jakim jest handel ludźmi, miało na celu wyjaśnienie złożoności tego zjawiska, aby skuteczniej zwalczać i zapobiegać przestępstwo z art. 189a kodeksu karnego.

Handel ludźmi, to nazwa przestępczego procederu obejmującego wszelkie działania nakierowane na wyzysk ludzi i naruszające ich prawo do decydowania o sobie. Wyzysk ten często związany jest z użyciem przemocy fizycznej i psychicznej, a także ograniczeniem wolności. Źródłem zysku jest często praca przymusowa.

Pamiętajmy, że handel ludźmi nie jest tylko związany z przymusową pracą, czy też handlem organami. To także nielegalna adopcja, pornografia dziecięca, żebractwo, wykorzystywanie do celów przestępczych oraz wszelkie działania skierowane na wyzysk ludzi, naruszające prawo decydowania o sobie. Ofiarą może stać się każdy bez względu na wiek, płeć, czy pochodzenie. Za to przestępstwo, zgodnie z art. 189a kodeksu karnego, grozi kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.

O przestępstwie jakim jest handel ludźmi należy pamiętać każdego dnia, nie tylko 18 października. Warto więc wiedzieć jak ustrzec się przed takimi zagrożeniami i gdzie udać się po właściwą pomoc. Infolinia dla ofiar oraz poradnictwo przedwyjazdowe numer telefonu: 22 628 0120. Telefon zaufania: +48 22 628 99 99  (pomoc, porady). Więcej na temat handlu ludźmi można znaleźć na stronach internetowych: Krajowego Centrum Interwencyjno-Konsultacyjnego dla Ofiar Handlu Ludźmi www.kcik.pl, www.handelludzmi.eu oraz LaStrada Fundacja Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu - www.strada.org.pl.

Autor: sierż. Julia Szczygielska

Powrót na górę strony