Aktualności

Zanim zadzwonisz na numer alarmowy 112 zastanów się czy jest to zasadne

Data publikacji 08.11.2023

Numer alarmowy służy do powiadamiania służb w przypadku, gdy zdrowie/życie lub mienie ludzkie jest zagrożone. Niestety nie każdy o tym pamięta, wówczas musi liczyć się z tym, że gdy zgłosi bezpodstawną interwencję Policji, Straży Pożarnej czy Pogotowia poniesie konsekwencje prawno-finansowe. Przekonało się o tym trzech mieszkańców powiatu ostrowskiego, właśnie zapadły wyroki w sprawie bezpodstawnych zgłoszeń.

art. 66 § 1 Kodeksu Wykroczeń wskazuje, kto:

1) chcąc wywołać niepotrzebną czynność, fałszywą informacją lub w inny sposób wprowadza w błąd instytucję użyteczności publicznej albo organ ochrony bezpieczeństwa, porządku publicznego lub zdrowia, 2) umyślnie, bez uzasadnionej przyczyny, blokuje telefoniczny numer alarmowy, utrudniając prawidłowe funkcjonowanie centrum powiadamiania ratunkowego podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny do 1500 zł. § 2. Jeżeli wykroczenie spowodowało niepotrzebną czynność, można orzec nawiązkę do wysokości 1000 złotych.

Dyżurny ostrowskiej komendy również otrzymuje zgłoszenia z numeru alarmowego, które są bezpodstawne. Miejscowy sąd właśnie wydał wyroki w sprawach, gdzie mieszkańcy powiatu ostrowskiego bez podstaw wezwali na miejsce służby, policjantów oraz straż pożarną. Zdarzenia miały miejsce w tym roku. Pierwsze zdarzenie było na początku czerwca, wówczas 40-latek zgłosił fałszywy pożar.

Na początku lipca nietrzeźwy 33-latek zgłosił awanturę, do której faktycznie nie doszło. Ostatnie zgłoszenie również było w lipcu, 50-latek fałszywie zgłosił zaginięcie sąsiadki.

Mężczyźni zostali ukarani grzywnami w kwocie po 1500zł, dodatkowo wymiar sprawiedliwości orzekł o nawiązkach na rzecz ostrowskiej Policji i Straży Pożarnej po 1000zł. Ponadto mężczyźni poniosą koszty postępowania sądowego.

W związku z powyższym apelujemy o rozsądne korzystanie z numeru alarmowego. Zgłoszenie fałszywego zdarzenia, które będzie wymagało interwencji Policji, Straży Pożarnej czy Pogotowia będzie skutkowało skierowaniem wniosku do sądu o ukaranie. Wówczas zgłaszający będzie musiał liczyć się z konsekwencjami finansowymi.

asp. Marzena Laczkowska

Powrót na górę strony