Aktualności

Ogólnopolski Dzień Seniora

Data publikacji 14.11.2023

Ogólnopolski Dzień Seniora przypadający w dniu 14 listopada niech będzie okazją, aby otoczyć wsparciem tą szczególną najstarszą grupę naszego społeczeństwa.

Z danych statystycznych wynika, że największa ilość przestępstw popełnianych na osobach starszych to głównie oszustwa i kradzieże. Zwykle pod pretekstem udzielenia nagłej pomocy sprawcy wykorzystują bezradność i osamotnienie starszych osób. Ponadto z wiekiem pojawia się więcej chorób i dysfunkcji, które mogą powodować szereg ograniczeń bądź nawet zagrożeń dla osób starszych. Niektóre z chorób powodują np. zaniki pamięci, osłabienie sprawności umysłowej, w szczególności pamięci krótkotrwałej, nasilające się trudności w samodzielnym radzeniu sobie z codziennymi czynnościami, utrata zdolności poznawczych oraz umiejętności związanych z codziennymi zajęciami. Takim osobom konieczne jest zapewnienie wsparcia i ochrony przez zagrożeniami.

W tym dniu również przypominamy kampanię #ZnamTeNumery, która dotyczy zasad bezpieczeństwa dla seniorów i poznania zrozumiałego algorytmu zachowań w sytuacji potencjalnego zagrożenia oszustwem. Szczegóły kampanii znajdują się pod linkiem tutaj.

Zadbajmy o najstarsze osoby w naszych rodzinach i lokalnych społecznościach. Pamiętajmy również o zasadach zapobiegania zaginięć znajdujących się na ulotce przygotowanej przez Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych Komendy Głównej Policji:

Wydział Prewencji KWP zs. w Radomiu

 

 

Powrót na górę strony