Aktualności

Nowy Rok-nowe możliwości. Nowe terminy naboru do Policji

Data publikacji 02.01.2024

Nowy 2024 rok to doskonały czas na realizację marzeń, zarówno w sferze prywatnej, jak i zawodowej. Myślisz o zmianie pracy? Podjęciu nowego zajęcia? Właśnie teraz jest idealny moment, aby rozważyć zmiany i wstąpić w nasze szeregi. Znamy już nowe terminy naboru do Policji-najbliższy planowany jest 4 marca. Nie wiesz, czy sobie poradzisz? Pamiętaj, że do odważnych świat należy. Nie zwlekaj, złóż niezbędne dokumenty i rozpocznij nową drogę, której na pewno nie pożałujesz.

Początek nowego roku to czas podsumowań, ale i obmyślania planów na przyszłość. Stawiamy przed sobą nowe postanowienia, które bardzo często dotyczą sfery zawodowej. Myślimy o zmianie pracy, podjęciu nowego zajęcia. To świetna okazja, aby rozważyć zmiany i wstąpić w szeregi Policji. Policja to nie tylko mundur i służba, to przede wszystkim społeczna misja, szansa na czynienie dobra i bezpieczeństwo dla innych. W tej służbie zakres zadań jest bardzo szeroki, a jej różnorodność umożliwia realizację różnych pasji i ambicji. Tu z pewnością każdy znajdzie miejsce dla siebie wykorzystując swoją wiedzę, umiejętności i doświadczenie. Kolejne lata służby pozwolą się rozwijać i poznawać pracę w różnych pionach, w których służba zasadniczo się różni.

Komendant Wojewódzki Policji z siedzibą w Radomiu ogłasza rozpoczęcie procedury doboru kandydatów do służby w Policji w 2024 roku na terenie województwa mazowieckiego.

 Planowane przyjęcia do służby w Policji w 2024 roku:

 • 4 marca
 • 24 kwietnia
 • 8 lipca
 • 9 września
 • 30 października
 • 30 grudnia

  w następujących jednostkach:

 • Oddział Prewencji Policji w: Płocku, Radomiu
 • Samodzielny Pododdział Prewencji Policji w: Ostrołęce
 • Komendach Miejskich Policji w: Ostrołęce, Płocku, Radomiu, Siedlcach
 • Komendach Powiatowych Policji w: Białobrzegach, Ciechanowie, Garwolinie, Gostyninie, Grójcu, Kozienicach, Lipsku, Łosicach, Makowie Mazowieckim, Mławie, Ostrowi Mazowieckiej, Płońsku, Przasnyszu, Przysusze, Pułtusku, Sierpcu, Sochaczewie, Sokołowie Podlaskim, Szydłowcu, Węgrowie, Wyszkowie, Zwoleniu, Żurominie, Żyrardowie

SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ:

 • obywatel polski o nieposzlakowanej opinii
 • nieskazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe
 • korzystający z pełni praw publicznych
 • posiadający co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe
 • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować
 • dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

Ponadto osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej tj. odbytą zasadniczą służbę wojskową lub zostać przeniesione do rezerwy.

Osoby zainteresowane  przyjęciem  do  służby  w  Policji  powinny  złożyć  OSOBIŚCIE w Komendzie Miejskiej/Powiatowej Policji lub w Sekcji ds. Doboru Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu ul. 11 Listopada 37/59 (parter)  we wtorek  w godz. 7.30-17.00 oraz w poniedziałek, środę, czwartek i piątek w godz. 7.30-15.30  (tel. 047 701 31 19, 047 701 31 20, 047 701 20 15, 047 701 20 63, 047 701 20 04).

NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:

 • podanie o przyjęcie do służby w Policji - WZÓR
 • wypełniony kwestionariusz osobowy (część A i B) - DRUKkwestionariusz osobowy przykładowo wypełniony
 • kopie w postaci papierowej dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe - oryginały dokumentów do wglądu na każdorazowe żądanie pracownika doboru
 • kopie w postaci papierowej świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, jeżeli wcześniej kandydat pozostawał w stosunku pracy lub służby - oryginały dokumentów do wglądu na każdorazowe żądanie pracownika doboru
 • kopie w postaci papierowej książeczki wojskowej albo innego dokumentu potwierdzającego uregulowanie stosunku do służby wojskowej, jeżeli kandydat jest objęty ewidencją wojskową
 • kopie w postaci papierowej innych dokumentów, jeżeli ich obowiązek wynika z odrębnych przepisów    

Kandydat zobowiązany jest okazać na każdorazowe żądanie pracownika doboru dowód osobisty.

Wypełnioną ankietę bezpieczeństwa kandydat składa w terminie wyznaczonym w toku postępowania kwalifikacyjnego.

Formularz kwestionariusza osobowego i ankiety bezpieczeństwa osobowego można pobrać w każdej komendzie wojewódzkiej (Stołecznej) Policji, komendzie powiatowej/miejskiej Policji lub ze strony internetowej www.policja.pl.

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PROCEDURY KWALIFIKACYJNEJ DOSTĘPNE SĄ na stronie internetowej Komendy Głównej Policji (www.policja.pl)

Podstawę prawną procedury kwalifikacyjnej stanowi rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 marca 2023 roku w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz.U. z 2023 r. poz. 606).

Złożone dokumenty nie będą odsyłane.

Powrót na górę strony