Aktualności

Wysoki stan rzek na Mazowszu. Policjanci stale monitorują sytuację.

Od kilku dni na terenach, przez które przepływają rzeki, zwłaszcza Bug, występują lokalne podtopienia. Policjanci wspólnie ze strażakami na bieżąco monitorują stan hydrologiczny, aby móc udzielić pomocy mieszkańcom.

W związku z podniesionym stanem wód na terenach kilku gmin województwa mazowieckiego występują stany ostrzegawcze i alarmowe. Sczególnie wysoko podniósł się poziom wody w rzece Bug. Policjanci stale patrolują okolice zagrożone powodzią i wspólnie z przedsatwicielami innych służb monitorują stan poziomu wody, aby udzielić pomocy okolicznym mieszkańcom w przypadku niebezpieczeństwa. Policjanci sprawdzają również, czy nie dochodzi do niszczenia oznaczeń informujących o braku przejazdu na drodze z uwagi na wysoki stan wody. Dzielnicowi rozmawiają i apelują do okolicznych mieszkańców, aby nie podjeżdżali do miejsc zalewowych. W takiej sytuacji auta rozjeżdżają drogi, utrudniając dojazd służbom w przypadku gdy będzie taka potrzeba.

W Wyszkowie wiceminister Wiesław Leśniakiewicz bierze udział w posiedzeniu powiatowego zespołu zarządzania kryzysowego w związku z sytuacją hydrologiczną w województwie mazowieckim. W spotkaniu uczestniczą również Wojewoda Mazowiecki Mariusz Frankowski oraz funkcjonariusze służb mundurowych, w tym Policji i Straży Pożarnej.

Aktualny stan rzek można sprawdzić na stronie IMGW.

Zespół Prasowy KWP zs. w Radomiu/MS

Powrót na górę strony