Aktualności

Policyjni „wodniacy” podnosili swoje umiejętności

17 policjantów z uprawnieniami młodszego stermotorzysty żeglugi śródlądowej, którzy na co dzień pełnią służbę na terenie akwenów znajdujących się na terenie garnizonu mazowieckiego, przez trzy dni podnosiło swoje umiejętności z zakresu ratownictwa wodnego. W czasie szkolenia zorganizowanego przez Wydział Prewencji KWP z siedzibą w Radomiu policjanci ćwiczyli m.in. skoki ratownicze, pływanie pod wodą oraz holowanie osoby zagrożonej.

Aby skutecznie i efektywnie pełnić służbę na wodach i terenach przywodnych oraz nieść pomoc z zakresu ratownictwa wodnego osobom korzystającym z akwenów policjanci muszą doskonalić swoje umiejętności. Należy przy tym wspomnieć, że na terenie garnizonu mazowieckiego znajduje się 113 zbiorników i cieków wodnych, które mogą być wykorzystywane do celów rekreacyjnych, tj. rzeki, zalewy, jeziora i inne zbiorniki wodne.

Przez podległy KWP z siedzibą w Radomiu teren przepływają jedne z głównych rzek Polski: Wisła, Bug, Narew, Wkra. W celu jak największej skuteczności oraz zapewnienia bezpieczeństwa na tych obszarach udział w szkoleniu wzięło 17  policjantów z jednostek podległych Komendzie Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu.

Policjanci przez trzy dni doskonalili swoje umiejętności z zakresu ratownictwa wodnego na pływalni 42 Bazy Lotnictwa Szkolnego w Radomiu. Ćwiczenia prowadzone były przez doświadczonych ratowników radomskiego WOPR, którzy dzielili się z policjantami swoją wiedzą i zdobytymi wieloletnimi umiejętnościami praktycznymi z zakresu ratownictwa wodnego. Policjanci uczestniczący
w szkoleniu mają świadomość, że od ich wiedzy oraz nabytych umiejętności częstokroć zależy życie ludzkie. Ćwiczyli m.in. pływanie sposobami stosowanymi w ratownictwie wodnym, skoki ratownicze, pływanie pod wodą, holowanie osoby zagrożonej.

Ponadto uczestnicy szkolenia mieli możliwość trenować ze sprzętem ratownictwa wodnego, prowadząc symulowane akcje ratownicze. Podsumowaniem zajęć była coroczna weryfikacja umiejętności z zakresu ratownictwa wodnego. Każdy z policjantów musiał sprostać wymaganiom trzech konkurencji takich jak: przepłynięcie dystansu 50 metrów stylem dowolnym w czasie poniżej 50 sekund, przepłynięcie pod wodą co najmniej 15 metrów, holowanie tonącego na dystansie minimum 50 metrów.

Szkolenie zostało przygotowane przez podkom. Daniela Dużyja oraz sierż. szt. Kamila Wardę Policjantów Wydziału Prewencji KWP zs. w Radomiu oraz ratowników radomskiego WOPR-u. Zajęcia z pierwszej pomocy przedmedycznej dla policjantów przeprowadził natomiast ratownik medyczny podkom. Tomasz Łabys ekspert Wydziału Kadr i Szkolenia KWP z siedzibą w Radomiu oraz współpracujący z mundurowymi ratownicy radomskiego WOPR-u.

Potrzeba zorganizowanie tego rodzaju szkolenia wynikała m.in. z  „Koncepcji wdrożenia lokalnego doskonalenia zawodowego z zakresu umiejętności ratownictwa wodnego dla policjantów wykonujących zadania na wodach i terenach przywodnych na terenie garnizonu mazowieckiego oraz corocznej weryfikacji tych umiejętności”.

W 2023 roku na terenie Mazowsza utonęło 23 osób.

rok 2022 r. 2021 r. 2020 r. 2019 r. 2018 r. 2017 r. 2016 r. 2015 r. 2014 r. 2013 r.
ilość utonięć 46 osób 25 osób 35 osób 36 osób 36 osób 36 osób 46 osób 50 osób 47 osób 62 osoby

 

 

Wydział Prewencji KWP zs. w Radomiu

Film Policyjni____wodniacy____podnosili_swoje_umiejetnosci.mp4

Pobierz plik Policyjni____wodniacy____podnosili_swoje_umiejetnosci.mp4 (format mp4 - rozmiar 40.85 MB)

Powrót na górę strony