Aktualności

Mazowieccy policjanci i Terytorialsi podpisali porozumienie o współpracy

Data publikacji 09.05.2024

Komendant Wojewódzki Policji zs. w Radomiu nadinsp. Waldemar Wołowiec oraz Dowódca 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej płk Witold Bubak i Dowódca 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej płk dr Paweł Lech podpisali porozumienie o współpracy. Jest ono deklaracją podejmowania wspólnych działań m.in. w przypadku wystąpienia zdarzeń kryzysowych, ratowania życia ludzkiego i poszukiwania osób zaginionych oraz wzajemnych szkoleń.

Głównymi założeniami porozumienia zawartego w Komedzie Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu z 5 i 6 MBOT jest współpraca obejmująca zagadnienia z zakresu zarządzania kryzysowego, ratowania życia ludzkiego i poszukiwania osób zaginionych. Aby przygotować się do tego typu wspólnych działań prowadzonych w razie zaistnienia sytuacji kryzysowych, klęsk żywiołowych, czy akcji poszukiwawczych planowane są wspólne szkolenia. Podczas nich będą realizowane tematy m.in. ze sposobu przekazywania informacji pomiędzy funkcjonariuszami Policji i WOT, korzystania z bazy szkoleniowej i materiałów szkoleniowych, współpracy kadry instruktorskiej, dydaktycznej oraz pomocy innych specjalistów. Strony będą udzielać sobie wzajemnego wsparcia logistycznego w zależności od potrzeb, polegającego w szczególności na umożliwieniu korzystania - zgodnie z zawartymi umowami, np. strzelnic, sprzętu o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz środków transportu. Wszystkie działania mają na celu zwiększenie potencjału obronnego państwa oraz bezpieczeństwa obywateli.

Zespół Prasowy KWP

Powrót na górę strony