Aktualności

Rozstrzygnięcie konkursu na spoty profilaktyczne. Zjawisko hejtu, mowy nienawiści widziane oczami młodego pokolenia

Data publikacji 15.05.2024

W ramach Kampanii edukacyjno-informacyjnej „Nie hejtuję - reaguję!” realizowanej przez Komendę Wojewódzką Policji z siedzibą w Radomiu wraz z Uniwersytetem Radomskim oraz Kuratorium Oświaty w Warszawie, na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Radomskiego odbyło się posiedzenie Komisji konkursowej.

Spotkaniu przewodniczyła mł. insp. Agnieszka Guza - Naczelnik Wydziału Prewencji KWP zs. w Radomiu, ponadto w posiedzeniu wzięli udział: przedstawiciele Uniwersytetu Radomskiego - dr hab. Joanna Smarż - dziekan Wydziału Prawa i Administracji, prodziekan - dr Paweł Śwital, dr hab. Dorota Zbroszczyk, przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Warszawie, dyrektor Delegatury w Radomiu Anetta Tomczyk i Grażyna Czyżewska oraz Anna Sosnowska i sierż. szt. Kamil Warda przedstawiciele Wydziału Prewencji KWP zs. w Radomiu.

Zadaniem komisji była ocena spotów profilaktycznych nadesłanych przez uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych z terenu garnizonu mazowieckiego. W odpowiedzi na ogłoszony konkurs wpłynęło 68 prac, a ich tematem była problematyka dotycząca zjawiska hejtu, zagrożeń  związanych z mową nienawiści zarówno w świecie realnym jak również w cyberprzestrzeni.                       

Komisja konkursowa dokonała oceny merytorycznej prac i wyłoniła najbardziej oryginalne, a także ciekawe filmiki profilaktyczne, które w swym przekazie poruszały problematykę mowy nienawiści. Przy ocenianiu brane były pod uwagę: pomysłowość, technika, wrażenia artystyczne oraz zgodność z tematyką konkursu.

Komisja konkursowa przyznała po trzy miejsca dla najlepszych prac w dwóch kategoriach i trzy wyróżnienia, nagrodzeni zostali:

I kategoria wiekowa - szkoła podstawowa:

I MIEJSCE - Jan Hryniewiecki, Julia Padzik, Szymon Durzyński

SP im. gen. Stanisława Grzmota – Skotnickiego w Młodzieszynie – nagroda w postaci bonu podarunkowego o wartości 500 zł

II MIEJSCE - Jan Sokołowski, Gabriel Tabaka

PSP nr 1 im. Klaudyny Potockiej w Pułtusku – nagroda w postaci bonu podarunkowego

o wartości 400 zł

III MIEJSCE – Milena Kaleta, Lena Dudek, Nicole Mirkowska

PSP im. Jana Pawła II w Belsku Dużym - nagroda w postaci bonu podarunkowego o wartości 300 zł

Wyróżnienia dla Autorów 3 spotów którzy, otrzymają nagrody w postaci materiałów promocyjno-edukacyjnych:

- Franciszek Mąkosa, Sergiusz Szczygielski

PSP im. Kornela Makuszyńskiego w Natolinie;

- Urszula Cieślik

PSP nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. św. Kazimierza Jagiellończyka w Radomiu;

- Anna Jackowska, Natalia Horanin, Amelia Grzegorzewska

SP nr 12 im. Miry Zimińskiej – Sygietyńskiej w Płocku.

 

II kategoria wiekowa – szkoła ponadpodstawowa:

I MIEJSCE - Przemysław Ryfa, Julia Pietrzak, Kacper Kłosiński

Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie– nagroda w postaci bonu podarunkowego o wartości 500 zł

II MIEJSCE - Mikołaj Pomykała, Celina Kaźmierczyk, Maria Jaworska

Zespół Szkół nr 1 im. Jana Pawła II w Przysusze -  nagroda w postaci bonu podarunkowego o wartości 400 zł

III MIEJSCE - Wiktoria Chojnowska, Amelia Mostrąg, Izabela Kowalewska

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Wierzbicy - nagroda w postaci bonu podarunkowego o wartości 300 zł

Wszystkim laureatom składamy serdeczne gratulacje, o miejscu i terminie wręczenia nagród każdy zostanie poinformowany indywidualnie.

 

Po kliknięciu w link możemy obejrzeć spot.

Powrót na górę strony