Aktualności

Warsztaty metodyczno – szkoleniowe dla funkcjonariuszy garnizonu mazowieckiego

Wydział Konwojowy KWP zs. w Radomiu po raz kolejny zorganizował cykliczne już przedsięwzięcie szkoleniowe przeznaczone dla Naczelników, Zastępców Naczelników pionu Prewencji i pionu Kryminalnego oraz kontrolnych jednostek garnizonu mazowieckiego, prowadzących czynności nadzorczo–instruktażowe, wobec policjantów kierowanych do realizacji konwojów lub doprowadzeń oraz pełniących służbę w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia. W 2 spotkaniach edukacyjnych, przeprowadzonych w maju 2024 roku w sali konferencyjnej KWP zs. w Radomiu uczestniczyło 221 policjantów z garnizonu mazowieckiego, którzy na co dzień realizują powyższe zadania.

Realizacja powyższego przedsięwzięcia edukacyjnego podyktowana była koniecznością zapewnienia najwyższego poziomu wykonywanych zadań służbowych przy znacznej fluktuacji kadr funkcjonariuszy na poziomach wyższego i średniego szczebla.
W wyniku szkolenia uczestnicy utrwalili oraz pogłębili już posiadaną wiedzę, co znacząco przyczyni się do profesjonalizacji realizacji zadań w służbie konwojowo – ochronnej oraz przeciwdziałania wydarzeniom nadzwyczajnym w trakcie realizacji konwojów i doprowadzeń oraz podczas pełnienia służby w policyjnych miejscach detencji. W czasie paneli dyskusyjnych była możliwość wymiany doświadczeń oraz przedyskutowania szczególnie trudnych przypadków.

Ponownie do udziału w szkoleniu zaproszono Wydział Prewencji KWP zs. w Radomiu, gdzie tematem szkolenia były zagadnienia z zakresu ogólnego funkcjonowania służby prewencyjnej, dzięki czemu policjanci przypomnieli lub podnieśli swoje umiejętności,
a nabyta wiedza zostanie wykorzystana w czasie realizacji zadań służbowych.

Wydział Konwojowy KWP zs. w Radomiu dokłada również wszelkich starań, aby na bieżąco wspomagać jednostki w terenie przy rozwiązywaniu spornych kwestii i służy pomocą wysyłając merytorycznie przygotowanych i kompetentnych prelegentów na szkolenia z zakresu służby konwojowo – ochronnej.

 

Opr. Wydział Konwojowy KWP zs. w Radomiu

Powrót na górę strony