Aktualności

Zakończyło się pilotażowe szkolenie podoficerskie

Komendant Wojewódzki Policji zs. w Radomiu nadinsp. Waldemar Wołowiec wraz z Komendantem Centrum Szkolenia Policji w Legionowie insp. Ryszardem Jakubowskim wręczył świadectwa ukończenia pilotażowego szkolenia zawodowego podoficerskiego odbywającego się poza siedzibą szkoły Policji. Podczas uroczystości nadinsp. Waldemar Wołowiec wręczył również rozkazy personalne o powołaniu i mianowaniu na stanowiska kierownicze w jednostkach organizacyjnych garnizonu mazowieckiego i Komendzie Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu.

Od 20 maja do 10 czerwca 2024 roku odbywało się pilotażowe szkolenie zawodowe podoficerskie dla 48 policjantów garnizonu mazowieckiego. Przedsięwzięcie zorganizowane zostało przez kadrę dydaktyczną Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu przy współpracy z Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. Program szkolenia obejmował m.in. zagadnienia z zakresu praw człowieka, etyki zawodowej, problematyki antydyskryminacyjnej i antykorupcyjnej, zagrożeń w cyberprzestrzeni, wybranych metod i form pracy operacyjnej, przeciwdziałania przemocy domowej. Oprócz wykładów zostały uwzględnione również ćwiczenia z instruktorami strzelań policyjnych, a także instruktorami taktyki i technik interwencji oraz ratownikiem medycznym. Przypominamy, korpus podoficerski to stopnie sierżanta, starszego sierżanta i sierżanta sztabowego.

Dzisiaj (13.06) na sali konferencyjnej w Komendzie Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu z absolwentami szkolenia spotkał się Komendant Wojewódzki Policji zs. w Radomiu nadinsp. Waldemar Wołowiec, który wraz z Komendantem Centrum Szkolenia Policji w Legionowie insp. Ryszardem Jakubowskim wręczył świadectwa ukończenia szkolenia. Aż 45, spośród 48 przystępujących do egzaminu końcowego, zdało z wyróżnieniem.

W uroczystej zbiórce uczestniczyli również: I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu - insp. Piotr Janik, Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZP Województwa Mazowieckiego w Radomiu - mł. insp. Dariusz Brzezicki, kapelan mazowieckiej komendy - ks. Jarosław Rożek, kadra dydaktyczna KWP zs. w Radomiu oraz kadra kierownicza KWP i mazowieckiego garnizonu Policji.

Nadinsp. Waldemar Wołowiec wręczył również rozkazy personalne o powołaniu i mianowaniu na stanowiska kierownicze w jednostkach organizacyjnych garnizonu mazowieckiego i Komendzie Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu.

Komendant Wojewódzki Policj zs. w Radomiu

- powołał na stanowisko:  

Komendanta Miejskiego Policji w Radomiu - mł. insp. Roberta Janika

Komendanta Powiatowego Policji w Wyszkowie - mł. insp. Krzysztofa Szczudło

Komendanta Powiatowego Policji w Pułtusku - mł. insp. Sławomira Żelechowskiego

I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Pułtusku - nadkom. Wiesława Rupińskiego

Komendanta Powiatowego Policji w Płońsku - mł. insp. Stanisława Dybowskiego

I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Płońsku - kom. Adama Malińskiego

Dowódcy Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego w Radomiu -nadkom. Grzegorza Chrzanowskiego

Zastępcy Dowódcy Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego w Radomiu - kom. Michała Rudkę

- mianował na stanowisko:

Zastępcy  Naczelnika Sztabu Policji KWP z siedzibą w Radomiu - kom. Jarosława Cieślika

- powierzył pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku:

I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Ciechanowie - nadkom. Markowi Koseli      

Następnie nadinsp. Waldemar Wołowiec podziękował Komendantowi CSP w Legionowie i kadrze dydaktycznej Centrum Szkolenia Policji w Legionowie za współpracę i wsparcie szkolenia. Serdeczne podziękowania otrzymali również funkcjonariusze mazowieckiej komendy za zaangażowanie w przygotowanie i przeprowadzenie kursu podoficerskiego. Komendant zwrócił się również do absolwentów szkolenia słowami: „Trzy tygodnie temu prosiłem was o to, żeby była nauka, żeby kurs przeszedł z samymi pozytywnymi wynikami. Wyniki są fantastyczne. Bardzo wam za to dziękuję”.

Do gratulacji i podziękowań dołączył również Komendantem Centrum Szkolenia Policji w Legionowie insp. Ryszard Jakubowski.

 

Zespół Prasowy KWP zs. w Radomiu

Film Zakonczylo_sie_pilotazowe_szkolenie_podoficerskie.mp4

Pobierz plik Zakonczylo_sie_pilotazowe_szkolenie_podoficerskie.mp4 (format mp4 - rozmiar 38.8 MB)

Powrót na górę strony