Aktualności

Policjanci i pracownicy cywilni wzięli udział w akcji charytatywnej „Wiosna na sportowo”

Policjanci oraz pracownicy Policji z Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu wsparli akcję charytatywną „Wiosna na sportowo”. Jej organizatorem jest Fundacja Pomocy Wdowom i Sierotom po poległych Policjantach. Opłaty startowe z biegu zasiliły jej konto. Udział w biegu, to nie tylko wyraz solidarności z rodzinami policjantów, którzy na rzecz innych złożyli najwyższą ofiarę, czyli swoje życie, ale także budowanie poczucia przynależności do grupy zawodowej, której naczelnym hasłem są słowa „Pomagamy i chronimy". Na czele tego sportowego wydarzenia stanął szef mazowieckich policjantów - nadinsp. Waldemar Wołowiec.

Dzisiaj (14.06) nad zalewem na osiedlu Borki w Radomiu odbyła się wyjątkowa akcja charytatywna. W strojach sportowych pojawili się tam policjanci oraz pracownicy KWP zs. w Radomiu. Wszystkich połączył szczytny cel - wsparcie Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po poległych Policjantach, która zorganizowała akcję „Wiosna na sportowo”

Na czele biegająco-jeżdżącej drużyny z Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu stanął nadinsp. Waldemar Wołowiec. Założenie wydarzenia zakładało minimum 30-minutową aktywność sportową. Opłata startowa za udział w rywalizacji sportowej wyniosła 35 zł. Wszystkie pieniądze zostaną spożytkowane na cele statutowe Fundacji.

Akcja trwa do 16 czerwca 2024 r. do godziny 23.59. W tym czasie należy w dowolnym miejscu przez co najmniej 30 minut pokonać dowolny dystans w wybrany przez siebie sposób. Może to być wycieczka rowerowa, bieg, jazda na rolkach, pływanie, spływ kajakiem czy zwykły spacer. Ważne by aktywność była udokumentowana zdjęciami lub odnotowaniem w aplikacjach, które liczą czas i kilometry pokonanego dystansu.

Zespół Prasowy KWP

Film Wiosna_na_sportowo_z_mazowiecka_Policja.mp4

Pobierz plik Wiosna_na_sportowo_z_mazowiecka_Policja.mp4 (format mp4 - rozmiar 37.77 MB)

Powrót na górę strony