Skargi i wnioski

Skargi i wnioski

Data publikacji 05.12.2016

UWAGA! Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków "Skargi i wnioski, które nie zawierają imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania".

Skarga powinna zawierać:
- imię i nazwisko skarżącego,
- dokładny adres zamieszkania (miejscowość, kod pocztowy, ulica, numer domu, numer mieszkania),
- dokładny opis zdarzenia,

W sprawach skarg i wniosków interesanci przyjmowani są w dni robocze przez:

1. Komendanta Wojewódzkiego Policji lub wyznaczonego przez niego I Zastępcę Komendanta lub Zastępców Komendanta w każdy wtorek w godzinach od 13.00 do 17.30,

2. Policjantów/pracowników  Zespołu Skarg i Wniosków Wydziału Kontroli KWP zs. w Radomiu w każdy wtorek w godz. od 8.00 do 17.30, w pozostałe dni służby/pracy w godz. od 8.00 do 15.30

 

Interesanci przyjmowani są w budynku Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu przy ul. 11 Listopada 37/59.

Wskazane jest wcześniejsze zapisanie się na rozmowę tel. 47 701 30 00 lub 47 701 22 02

 

Skargi składane pisemnie za pośrednictwem poczty należy kierować na adres:

Komenda Wojewódzka Policji zs. w Radomiu

Wydział Kontroli

ul.11 Listopada 37/59

26-600 Radom

telefaksem przesyłać na numer:
47 701 35 56

 

Skargi i wnioski mogą być składane pocztą elektroniczną na adres:

skargi.kwp@ra.policja.gov.pl

 

Warunkiem załatwienia takiej skargi jest podanie adresu pocztowego do korespondencji, nie ma możliwości przesłania odpowiedzi pocztą elektroniczną.

Powrót na górę strony