Kapelan Policji

Kapelan Policji

Data publikacji 12.08.2021

Posługę duszpasterską w Komendzie Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu pełni ks. Jarosław Rożek z Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri w Radomiu.

Ks. Jarosław Rożek jest kapłanem od 2006 roku. Należy do Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri w Radomiu.

Sprawy dotyczące duszpasterstwa Policji, w tym nominacji kapelanów, reguluje Porozumienie zawarte pomiędzy Komendantem Głównym Policji i Delegatem Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Policji z 19 października 2007 r.: „Delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Policji w porozumieniu z biskupem diecezjalnym (lub wyższym przełożonym zakonnym) kieruje kapelanów do realizacji zadań duszpasterskich w Policji na podstawie stosownego dekretu” (§ 5 Porozumienia).

Tel. 47 70 12 131

Tel. 512 460 594

Powrót na górę strony