Kierownictwo

Komendanci

Data publikacji 27.05.2021

Komendant Wojewódzki Policji zs. w Radomiu

nadinsp.  Waldemar Wołowiec

Służbę pełni w Policji od 1990 roku.
Jest absolwentem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Egzamin oficerski złożył w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie.
 
Przebieg służby na stanowiskach kierowniczych:
 • Zastępca Naczelnika Sekcji w Wydziale Prewencji Komendy Rejonowej Policji Warszawa IV
 • Zastępca Komendanta Komisariatu Policji Warszawa Bemowo
 • Zastępca Naczelnika Wydziału Obsługi Informacyjnej  w Biurze Wywiadu Kryminalnego Komendy Głównej Policji
 • Naczelnik Wydziału Obsługi Informacyjnej w Biurze Służby Kryminalnej Komendy Głównej Policji
 • Zastępca Dyrektora Biura Wywiadu i Informacji Kryminalnych Komendy Głównej Policji
 • Dyrektor Biura Wywiadu i Informacji Kryminalnych Komendy Głównej Policji
 • od 27 maja 2021 r. Komendant Wojewódzki Policji zs. w Radomiu.
Otrzymane odznaczenia państwowe i resortowe:
 • Brązowy Krzyż Zasługi
 • Srebrny Medal Za Długoletnią Służbę
 • Srebrny Medal za Zasługi dla Policji
 • Złota Odznaka "Zasłużony Policjant"
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

                                         

 

I ZastępcA Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w RadomiU

insp. Piotr Janik

Służbę w Policji rozpoczął w 1995.
Jest absolwentem Wyższej Szkoły Handlowej w Kielcach.
Od początku kariery związany z pionem kryminalnym.
 
Zajmował szereg stanowisk wykonawczych, a następnie kierowniczych.
 
 
 • Naczelnik Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Kielcach
 • I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Skarżysku-Kamiennej
 • Naczelnik Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach
 • Dyrektor Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji
 • od 21 lipca 2020 r. Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu
 • od 9 lutego 2024 r. p.o. I Zastępcy Komendata Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu
 • od 20 marca 2024 r. I Zastępca Komendata Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu
Otrzymane odznaczenia państwowe i resortowe:
 • Brązowy Medal za Długoletnią Służbę
 • Srebrna Odznaka „Zasłużony Policjant”

 

 

 

 

Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu

insp. jerzy sztuc

Służbę w Policji rozpoczął w 1996 roku.

Jest absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu Filia w Gorzowie Wielkopolskim oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

Posiada doświadczenie zawodowe zarówno w pionie prewencji, jak i w pionie kryminalnym.

Przebieg służby na stanowiskach kierowniczych:

 • Naczelnik Referatu Patrolowo-Interwencyjnego Sekcji Prewencji Komendy Rejonowej Policji Warszawa V,
 • Naczelnik Sekcji Prewencji Komisariatu Policji Warszawa Żoliborz,
 • p.o. Komendanta Komisariatu Policji Warszawa Wilanów,
 • Komendant Komisariatu Policji Warszawa Bemowo,
 • Komendant Komisariatu Policji Warszawa Włochy,
 • Zastępca Komendanta Rejonowego Policji Warszawa I,
 • Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Wołominie,
 • Komendant Powiatowy Policji w Pruszkowie
 • od 23 listopada 2020 roku Komendant Rejonowym Policji Warszawa IV
 • od 12 lutego 2024 p.o. Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu
 • od 20 marca 2024 r. Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu

Otrzymane odznaczenia państwowe i resortowe:

 • Brązowy Krzyż Zasługi
 • Srebrny Medal za Długoletnią Służbę
 • Złota Odznaka "Zasłużony Policjant"

 

 

 

ZastępcA Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w RADOMIU

INSP. PAWEŁ HERBUŚ

W Policji służy od 1997 roku.
Jest absolwentem Uniwersytetu Rzeszowskiego i Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, gdzie ukończył również  studia podyplomowe:
Logistyka w jednostkach administracji publicznej.
Ukończył liczne kursy, w tym organizowane przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce uzyskując m.in. kwalifikacje księgowego oraz specjalisty ds. wynagrodzeń.  
 
 
Przebieg służby na stanowiskach kierowniczych:
 • Kierownik referatu Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Kielcach
 • Naczelnik Wydziału Zaopatrzenia i Inwestycji KWP w Kielcach
 • Zastępca Dyrektora Biura Kontroli Komendy Głównej Policji
 • od 9 lutego 2024 r. Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu
Otrzymane odznaczenia państwowe i resortowe:
 • Srebrny Medal za Długoletnią Służbę
 • Srebrna Odznaka "Zasłużony Policjant"
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Powrót na górę strony