Kierownictwo

Komendanci

Data publikacji 27.05.2021

Komendant Wojewódzki Policji zs. w Radomiu

nadinsp.  Waldemar Wołowiec 

                                                                                                                                                                                                                        

 

Nadinspektor Waldemar Wołowiec urodził się w 1969 roku w Staszowie. Jest absolwentem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W szeregi Policji wstąpił w grudniu 1990 roku. Egzamin oficerski złożył w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. W przebiegu kariery zawodowej służył w strukturach Komendy Stołecznej i Komendy Głównej Policji. Był m.in. zastępcą Komendanta KP Warszawa Bemowo; Zastępcą Naczelnika, a następnie Naczelnikiem Wydziału Obsługi Informacyjnej w Biurze Wywiadu Kryminalnego oraz Biurze Służby Kryminalnej KGP; zastępcą Dyrektora Biura Wywiadu i Informacji Kryminalnych. W październiku 2018 roku awansował na stanowisko Dyrektora Biura Wywiadu i Informacji Kryminalnych Komendy Głównej Policji. 27 maja 2021 objął stanowisko Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu. Odznaczany m.in. Brązowym Krzyżem Zasługi, Srebrnym Medalem Za Długoletnią Służbę, Srebrnym Medalem za Zasługi dla Policji i Złotą Odznaką Zasłużony Policjant. 

 

I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu

insp. Jakub Gorczyński

                                                                                                                                                                                                                         

Insp. Jakub Gorczyński urodził się w 1975 r. w Poznaniu. Służbę w Policji rozpoczął w roku 1994. Jest absolwentem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Studium Podyplomowego Ekonomicznego, kierunek Zarządzanie. Związany był zarówno z pionem kryminalnym i prewencyjnym. Zajmował różne stanowiska w strukturach Komendy Rejonowej Policji Poznań Stare Miasto, Komendy Miejskiej Policji oraz Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu.

Po ponad 10-letnim okresie służby w Sztabie Policji KWP w Poznaniu, w 2010 roku został Naczelnikiem Sztabu Policji KMP w Poznaniu, a w 2016 roku Naczelnikiem Sztabu Policji KWP w Poznaniu. Był wielokrotnie odznaczany, m.in. Brązowym Krzyżem Zasługi, Srebrnym Medalem Za Zasługi Dla Obronności Kraju, Złotą Odznaką Zasłużony Policjant i Srebrny Medal za Długoletnią Służbę. 

 

 

ZastępcA Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w RadomiU

insp. Piotr Janik

Insp. Piotr Janik urodził się w 1975 roku w Kielcach. Służbę w Policji rozpoczął w roku 1995. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Handlowej w Kielcach. Od początku kariery związany z pionem kryminalnym. W latach 1995-2000 pełnił służbę w Komendzie Stołecznej Policji, a następnie w Komendzie Miejskiej i Wojewódzkiej Policji w Kielcach.

Od roku 2008 pełnił funkcję Naczelnika Wydziału Kryminalnego KMP w Kielcach, a w 2013 roku - obowiązki I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Skarżysku-Kamiennej, gdzie sprawował nadzór nad pionem kryminalnym. W roku 2014 został powołany na stanowisko Naczelnika Wydziału Kryminalnego KWP w Kielcach. Od października 2017 roku - Dyrektor Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji.

W latach 2019-2020 - wykładowca stowarzyszony w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie.

Odznaczony Brązowym Medalem Za Długoletnią Służbę, Srebrną Odznaką Zasłużony Policjant, Policyjną Odznaką Zasługi im. mjr. Jana Piwnika "Ponurego".

 

ZastępcA Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w RADOMIU

INSP. DARIUSZ KRóL

Inspektor Dariusz Król służbę w Policji rozpoczął w 1995 roku. W 2001 r. ukończył studia z zakresu politologii na Uniwersytecie Warszawskim. Jest także absolwentem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Policyjną służbę rozpoczynał w komisariacie na warszawskiej Woli. W 2001 roku trafił do wydziału prewencji Komendy Miejskiej w Siedlcach. W 2006 roku awansował do Komendy Głównej Policji, gdzie pracował najpierw w Gabinecie Komendanta Głównego, następnie w Biurach: wywiadu kryminalnego i spraw wewnętrznych.

W 2013 roku mł. insp. Dariusz Król wrócił do komendy w Siedlcach jako ekspert zespołu kontroli, by od 2017 roku objąć obowiązki Zastępcy Komendanta Miejskiego w Siedlcach.

Od marca 2021 roku pełnił obowiązki Komendanta Powiatowego Policji w Węgrowie, a w maju 2021 roku objął stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Garwolinie.

Odznaczony srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę oraz Złotą Odznaką Zasłużony Policjant.

 

 

 

 

 

Powrót na górę strony