Psychologowie policyjni

Historia sekcji

Data publikacji 28.07.2016

To, że praca policjanta jest wyjątkowo stresująca wiadomo doskonale. Wymaga niemal żelaznego charakteru i odporności psychicznej, ciągłej dyspozycyjności i podległości służbowej. Nie wszyscy nawet dobrzy policjanci są w stanie dać sobie sami radę z typowym dla tego zawodu stresem. Do tego dochodzą problemy rodzinne, materialne i osobiste, które każdego zdrowego człowieka potrafią złamać. Dlatego nie można zostawić policjantów samych sobie.

SEKCJA... 

W Europie po każdej akcji związanej z użyciem broni i przemocą policjant ma zapewniony kontakt z psychologiem, który wykorzystując techniki relaksacyjne potrafi rozładować napięcie, uspokoić, wyciszyć emocje i przeciwdziałać negatywnym skutkom sytuacji traumatycznej. Wzorem państw zachodnich również polscy stróże prawa mogą liczyć na pomoc psychologa policyjnego, który stara się im pomóc w radzeniu sobie z problemami, jakie niesie służba. Funkcjonariusz narażony przecież codziennie na stres, strach o własne życie przenosi swoje problemy z pracy do domu. 

 

Trochę historii...

Dnia 3 stycznia 1994 r. zatrudniono pierwszego psychologa w KWP w Radomiu - mgr Marię Ocias - Tarkowską. Pierwszym psychologiem mundurowym była mgr Agnieszka Burdalska, która rozpoczęła służbę 1 czerwca 1997 r. w KWP w Siedlcach. Po reformie administracyjnej w roku 1999 obie te komendy wraz z zatrudnionymi w nich psychologami znalazły się w jednym garnizonie mazowieckim, w skład którego weszły również byłe komendy wojewódzkie w Ciechanowie, Ostrołęce i Płocku.

Ważnym okresem dla naszej Sekcji był czas wewnętrznej integracji, kiedy kolejno dołączali pozostali jego członkowie. Stworzyliśmy zespół, który może na siebie liczyć, dzielimy się naszymi umiejętnościami, wzajemnie się uzupełniamy i wspieramy.

Ważne daty dla naszej Sekcji:

3 stycznia 1994 r. - pierwszy zatrudniony psycholog,

25 kwietnia 2000 r. - pierwsze negocjacje,

4 - 15 maja 2000 r. - pierwszy turnus antystresowy prowadzony przez psychologów policyjnych,

listopad 2000 r. - wyposażenie Zespołu Psychologów w sprzęt audiowizualny i biblioteczkę z literaturą specjalistyczną (z której mogą korzystać policjanci i pracownicy Policji),

29 stycznia 2001 r. - oficjalne otwarcie Pracowni Psychologicznej, w której przeprowadzane są badania kandydatów do służby w Policji oraz kandydatów na określone stanowiska służbowe,

2002 r. - przyjęcie psychologa do pełnienia służby w oddziale zamiejscowym KWP zs. w Radomiu w Płocku,

2004 r. - przyjęcie psychologa do pełnienia służby w oddziale zamiejscowym KWP zs. w Radomiu w Ostrołęce,

1 lipca 2007 r. - przekształcenie Zespołu Psychologów w Sekcję Psychologów i zwiększenie składu osobowego,

II półrocze 2007 r. - wdrażanie koncepcji specjalizacji psychologów policyjnych w obszarach:

  • psycholigia zarządzania zasobami ludzkimi,
  • opieka psychologiczna i psychoedukacja,
  • psychologia policyjna stosowana,

9 sierpnia 2007 r. - pierwszy profil psychologiczny nieznanych sprawców przestępstw, który przyczynił się do ujęcia  sprawcy.

 

17 kwietnia 2009 r. - ukazało się zarządzenie NR 428 KGP w sprawie form i matod wykonywania niektórych, służbowych zadań przez psychologów pełniących służbę lub zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Policji (Dz. Urz. KGP z 2009 r., nr 6 poz. 30)

06 październik 2014 r. - ukazało się zarządzenie NR 53 KGP w sprawie metod i form wykonywania niektórych, służbowych zadań przez psychologów pełniących służbę lub zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Policji (Dz. Urz. KGP z 2014 r., poz. 118)

Powrót na górę strony