BEZPIECZEŃSTWO W SIECI - MY TO ROZUMIEMY!

WARSZTATY PREWENCYJNE DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH "Z BEZPIECZEŃSTWEM W SIECI ZA PAN BRAT"

Data publikacji 18.10.2023

Komenda Wojewódzka Policji zs. w Radomiu jest realizatorem działań w projekcie pn. „Bezpieczeństwo w sieci - my to rozumiemy”, dofinansowanego przez Narodowy Bank Polski w ramach programu edukacji ekonomicznej. Celem głównym Projektu jest zwiększenie bezpieczeństwa uczniów szkół podstawowych w cyberprzestrzeni poprzez wzrost ich wiedzy w zakresu potencjalnych wyłudzeń finansowych w Internecie oraz umiejętności zabezpieczenia swoich danych osobowych, haseł oraz pieniędzy w sieci.

Projekt obejmuje m.in. realizację działań edukacyjnych skierowanych do uczniów i nauczycieli placówek oświatowych z terenu garnizonu mazowieckiego. W związku z powyższym mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w przedmiotowym projekcie i uczestnictwa w warsztatach prewencyjnych dla szkół podstawowych pn. „Z bezpieczeństwem w sieci za pan brat", z zakresu cyberbezpieczeństwa z wykorzystaniem aplikacji Minecraft Education Edition.

Warsztaty będą prowadzone w Państwa placówce, przez funkcjonariuszy Policji, którzy jednocześnie przygotują nauczycieli do pełnienia roli trenerów już poza projektem. Termin warsztatów zostanie uzgodniony przez obie strony (odbędą się w okresie od 16 listopada 2023 do 31 marca 2024 r.). O zakwalifikowaniu placówki do projektu decyduje kolejność zgłoszeń, przy czym warunkiem uczestnictwa jest zadeklarowanie przez szkoły gotowości realizacji działań edukacyjnych, tzn. umożliwienie przeprowadzenia przez funkcjonariuszy warsztatów dla uczniów.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Regulamin projektu jest dostępny na stronie internetowej KWP zs. w Radomiu. Mamy nadzieję, że powyższa propozycja spotka się z Państwa aprobatą. W celu przystąpienia do  projektu prosimy o wypełnienie załączonego formularza deklaracji oraz dostarczenie go do Wydziału Prewencji KWP zs. w Radomiu, w formie skanu drogą e-mailową na adres: prewencja.kwp@ra.policja.gov.pl lub osobiście w siedzibie najbliższej KMP/KPP na terenie garnizonu mazowieckiego.

Termin zgłoszeń upływa w dniu 31 października 2023 roku.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu: Zespół ds. Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii Wydziału Prewencji KWP z siedzibą w Radomiu, tel. 47 701 30 62, 47 701 30 65.

Informację przygotowano w ramach projektu „Bezpieczeństwo w sieci – my to rozumiemy!” realizowanego przez Komendę Wojewódzką Policji z siedzibą w Radomiu z Narodowym Bankiem Polskim w ramach edukacji ekonomicznej.

Wydział Prewencji KWP zs. w Radomiu

 

Pliki do pobrania

  • 663.92 KB
  • 569.85 KB
Powrót na górę strony