Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

AMBULANS KRYMINALISTYCZNY DLA LABORATORIUM KRYMINALISTYCZNEGO KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI Z SIEDZIBĄ W RADOMIU ZAKUPIONY

Data publikacji 14.12.2023

Przestępczość przeciwko środowisku naturalnemu jest obecnie czwartą co do wielkości działalnością przestępczą na świecie. Statystki policyjne pokazują, że ilość popełnianych tego typu przestępstw w Polsce z roku na rok drastycznie wzrasta. Dlatego aby usprawnić czynności realizowane przez funkcjonariuszy Policji na miejscu zdarzeń czy przestępstw związanych z tym obszarem, Komenda Wojewódzka z siedzibą w Radomiu zakupiła ambulans kryminalistyczny, który służył będzie technikom kryminalistyki do wykrywania przestępstw przeciwko środowisku naturalnemu.

W pojeździe wykonywane będą podstawowe czynności służbowe jak: sporządzanie dokumentacji techniczno-kryminalistycznej, zabezpieczanie śladów i dowodów rzeczowych oraz inne czynności związane z badaniem miejsca zdarzenia czynu przestępczego. Dzięki profesjonalnemu wyposażeniu ambulansu policjanci będą mogli sprawnie realizować czynności służbowe w każdych warunkach atmosferycznych, niezależnie od pory dnia i otoczenia, w jakim przeprowadzane będą oględziny czy pozyskiwanie dowodów popełnienia wykroczeń i przestępstw przeciwko środowisku, które bardzo często realizowane są w terenie. Efektem przedsięwzięcia będzie wzrost zdolności dochodzeniowo-śledczych i efektywności mazowieckiej Policji w zakresie zwalczania przestępstw przeciwko środowisku.

Ambulans w dniu 12 grudnia został odebrany i przekazany do Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu.

Zakup ambulansu kryminalistycznego służącego do wykrywania przestępstw przeciwko środowisku naturalnemu dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie przekazania środków, w kwocie 304 627,33 zł, a całkowity koszt zadania wyniósł 609 254,67 zł.

Katarzyna Stankowska, Zespół Funduszy Pomocowych KWP zs. w Radomiu

Powrót na górę strony