Sztab Policji

Szkolenie z zakresu przygotowań obronnych

Data publikacji 11.10.2019

W dniach 6-9 października w Ośrodku Konferencyjno-Wypoczynkowym „PARZENICA” w Zakopanem odbyło się szkolenie obronne dla policjantów oraz pracowników jednostek i komórek organizacyjnych KWP z siedzibą w Radomiu realizujących zadania obronne.

Do udziału w szkoleniu w charakterze prelegentów zaproszono przedstawicieli: Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, Wojskowej Komendy Uzupełnień w Garwolinie, Głównego Sztabu Policji Komendy Głównej Policji oraz Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu.

Podczas szkolenia doskonalono wiedzę i umiejętności policjantów i pracowników zatrudnionych na stanowiskach związanych z realizacją zadań obronnych oraz omówiono stan przygotowań do planowanego w listopadzie ćwiczenia pk. EGIDA-19 związanego z powołaniem rezerw osobowych na terenie dziewięciu jednostek podległych KWP z siedzibą w Radomiu.

W trakcie zajęć przedstawione zostały tematy z zakresu: osiągania wyższych stanów gotowości do działań, zasad alarmowania w jednostkach, procedury wprowadzania stanów gotowości obronnej państwa, procedury uruchomienia stałego dyżuru w jednostkach Policji, a także zadania operacyjne w sytuacji wprowadzenia wyższych stanów gotowości. Dzięki wystąpieniom zaproszonych prelegentów uczestnicy mogli spojrzeć na realizacje zadań z zakresu obronności z szerszej perspektywy. Przedstawiciel Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie omówił rolę i zadania Państwowej Straży Pożarnej w systemie bezpieczeństwa państwa zaś prelegent z Wojskowej Komendy Uzupełnień w Garwolinie przedstawił Organizację Wojsk Obrony Terytorialnej na obszarze podległości służbowej oraz Zasady powołania osób do odbycia ćwiczeń w jednostkach organizacyjnych Policji przewidzianych do militaryzacji, którym przydziały organizacyjno-mobilizacyjne do służby w jednostce zmilitaryzowanej nadał właściwy terytorialnie Wojskowy Komendant Uzupełnień.

Szkolenie umożliwiło poszerzenie wiedzy oraz wymianę doświadczeń pomiędzy instytucjami szczebla wykonawczego na potrzeby wzmocnienia potencjału obronnego państwa. Na zakończenie szkolenia Zastępca Naczelnika Sztabu Policji KWP z siedzibą w Radomiu podinsp. Michał Pawliński wręczył uczestnikom certyfikaty potwierdzające uczestnictwo w przedsięwzięciu.

Opracował: Zespół ds. Obronnych Sztabu Policji KWP zs. w Radomiu

 

Powrót na górę strony