Sztab Policji

Ćwiczenie dowódczo-sztabowe „Zaginiony”

Data publikacji 04.11.2021

W nocy z 14 na 15 października 2021 r. z inicjatywy I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji insp. Jakuba Gorczyńskiego na terenie garnizonu mazowieckiego odbyło się ćwiczenie dowódczo-sztabowe pod kryptonimem „Zaginiony”. Celem przedsięwzięcia było doskonalenie metod stosowanych przez Policję w celu odnalezienia osoby zaginionej, umiejętności policjantów w warunkach zbliżonych do rzeczywistych w dziedzinie organizacji i prowadzenia działań policyjnych w sytuacji konieczności realizacji działań w nieznanym terenie, w warunkach ograniczonej widoczności (noc) oraz tworzenie warunków właściwych do osiągnięcia skutecznych efektów działań.

Z uwagi na utworzenie Nieetatowego Zespołu Wsparcia Poszukiwań Osób Zaginionych i uczestnictwa w nim wielorakich komponentów policyjnych, tzw. modułów - doskonalenia wymagały następujące aspekty: umiejętności operatorów dronów podczas realizacji lotów w warunkach ograniczonej widoczności, sprawność orientacji oraz określenia swojej lokalizacji w nieznanych lasach, w warunkach ograniczonej widoczności przez policjantów Samodzielnych Pododdziałów Prewencji Policji  prowadzących poszukiwania metodą „szybkich trójek”, skuteczność udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej oraz organizacja bezpiecznego transportu poszkodowanego z miejsca odnalezienia do punktu medycznego. W przedsięwzięciu wykorzystano siły i środki ze stanu Sztabu Policji KWP zs. w Radomiu, SPPP w Radomiu (policjanci „szybkich trójek”, kierowcy quadów, Ruchome Stanowisko Dowodzenia oraz karetka z ratownikiem medycznym), Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Radomiu (obsługa Bezzałogowego Statku Powietrznego Policji oraz pozoranci), KMP w Radomiu (przewodnik wraz z psem służbowym).

Przed przystąpieniem do działań, kierownik ćwiczenia  Naczelnik Sztabu Policji KWP zs. w Radomiu, mł. insp. Michał Pawliński przeprowadził odprawę uczestników, na której przekazał informacje dotyczące ćwiczenia, zasady bezpieczeństwa, zapoznał uczestników z sytuacją operacyjną oraz sprawdził obowiązkowe wyposażenie. Uczestnikom przekazano również główne założenia oraz cele do zrealizowania podczas przedsięwzięcia. Zgodnie ze scenariuszem ćwiczenia, w lesie zaginęły dwie osoby, które samochodem pojechały na grzyby (w przybliżeniu znane było miejsce, gdzie zwyczajowo jeździli). Ćwiczenie rozpoczęło się o godz. 19. W pierwszej kolejności, policjanci na quadach, w wyniku sprawdzania wyznaczonego terenu, odnaleźli pojazd, którym poruszały się osoby zaginione.

Następnie wprowadzono do działań przewodnika z psem tropiącym, który podjął trop, jednak nie ujawnił osób zaginionych. Jednocześnie podjęto czynności zmierzające do uruchomienia dronów oraz programowanie urządzeń GPS (wyznaczanie sektorów dla „szybkich trójek” wytypowane do sprawdzenia). W tym samym czasie z polecenia kierownika ćwiczenia nastąpiła organizacja wysuniętego stanowiska dowodzenia na potrzeby prowadzonych działań, czyli rozłożenie namiotu pneumatycznego NPS-37 wraz z wyposażeniem.

Obszar poszukiwań został objęty sprawdzeniem przez operatorów dronów. Przy wykorzystaniu kamer termowizyjnych umieszczonych na statkach powietrznych możliwe było wskazanie miejsca, w którym mogą znajdować się zaginieni (ślad termiczny). W związku z powyższym, w rejon poszukiwań zostali skierowani policjanci z urządzeniami GPS. Sprawdzenie wyznaczonych sektorów odbyło się zgodnie z taktyką „szybkich trójek”, które z uwagi na teren bagienny miały zawężone możliwości poszukiwań. Weryfikacja tych miejsc została uzupełniona przez drona.

Ponadto, przeprowadzone działania pozwoliły na zgranie w zakresie nawigacji „szybkich trójek” – za pomocą współrzędnych geograficznych celu, podanych przez operatora drona oraz naprowadzania „na cel” przy użyciu godzin zegara.

Założenia podjęte podczas ćwiczenia dowódczo-sztabowego pod kryptonimem „Zaginiony”, które odbyło się na terenie powiatu radomskiego były bardzo zbliżone do realnych wydarzeń, które mogą wystąpić w każdym miejscu i czasie. Sprawdzone zostały moduły ujęte w ramach działania Nieetatowego Zespołu Wsparcia Poszukiwań Osób Zaginionych. Wyróżnić należy bardzo dobrą współpracę funkcjonariuszy przydzielonych do różnych modułów.

Przeprowadzone ćwiczenie pozwoli na ocenę zastosowanych metod, wypracowanie wniosków w zakresie ich skuteczności oraz przyszłego kształtu, a co za tym idzie zwiększy efektywność poszukiwania osób zaginiony. Przedsięwzięcie odbyło się przy wsparciu logistycznym Zarządu Wojewódzkiego NSZZP Województwa Mazowieckiego w Radomiu.

Opracował: sierż. szt. Mateusz Walaszczyński

Powrót na górę strony