Aktualności

Szkolenie z zakresu przygotowań obronnych

Data publikacji 09.10.2017

W Ośrodku Konferencyjno-Wypoczynkowym ”PARZENICA” w Zakopanem w dniach 01-04.10.2017 r. odbyło się szkolenie obronne dla policjantów oraz pracowników jednostek organizacyjnych KWP zs. w Radomiu.

Sztab Policji KWP zs. w Radomiu zorganizował kolejne szkolenie z zakresu przygotowań obronnych. Przedsięwzięcie  dedykowane było dla policjantów i pracowników Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu oraz podległych Komend Miejskich/Powiatowych Policji realizujących zadania obronne w komórkach sztabowych, prewencji lub kadrowych.

Przebieg szkolenia nadzorował I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu insp. Marek Świszcz. Do udziału w szkoleniu w charakterze prelegentów zaproszono przedstawicieli: Wojskowej Komendy Uzupełnień w Radomiu, Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu oraz Komendy Stołecznej Policji.

Podczas szkolenia doskonalono wiedzę i umiejętności policjantów i pracowników zatrudnionych na stanowiskach związanych z realizacją zadań obronnych oraz podsumowano przebiegu ćwiczenia pk. „EGIDA - 17” związanych z powołaniem rezerw osobowych, przeprowadzonych w dniu 17 września 2017 r. na terenie garnizonu mazowieckiego.
W trakcie zajęć przypomniano  procedury wprowadzania stanów gotowości obronnej państwa oraz procedury uruchomienia stałego dyżuru w jednostkach Policji a także zakres realizacji zadań operacyjnych w sytuacji wprowadzenia wyższych stanów gotowości.
Dzięki wystąpieniom prelegentów z innych instytucji uczestnicy mogli spojrzeć na realizacje zadań z zakresu obronności z szerszej perspektywy. Kapitan Marcin Płaza z WKU w Radomiu przedstawił organizację Wojsk Obrony Terytorialnej oraz omówił współczesne  zagrożenia bezpieczeństwa państwa w tym elementy wojny hybrydowej. Przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie omówili zadania Straży Pożarnej w systemie bezpieczeństwa państwa.
W kolejnej części omówiono również przebieg przeprowadzonego w dniu 17 września 2017 r. w KPP: Białobrzegi, Garwolin, Mława, Przasnysz, Wyszków ćwiczenia pk „EGIDA-17” z udziałem osób posiadających nadane, przez właściwego terytorialnie wojskowego komendanta uzupełnień przydziały organizacyjno-mobilizacyjne do służby w jednostce organizacyjnej Policji przewidzianej do militaryzacji. Do udziału w ćwiczeniu łącznie powołano 100 osób posiadających przydział do jednostki Policji przewidzianej do militaryzacji.
Szkolenie umożliwiło wymianę wiedzy i doświadczeń pomiędzy instytucjami na szczeblu wykonawczym na potrzeby wzmocnienia potencjału obronnego państwa.  

Na zakończenie szkolenia Naczelnik Sztabu Policji KWP zs. w Radomiu mł. insp. Tomasz Maluszczak wręczył certyfikaty uczestnictwa w powyższym przedsięwzięciu.
 


Autor: Dariusz Potrząsaj
 

Powrót na górę strony